Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. goed vinden:


Niederländisch

Detailübersetzungen für goed vinden (Niederländisch) ins Englisch

goed vinden:

goed vinden Verb

 1. goed vinden (toestaan; toestemmen)
  to allow; to permit; to agree; to accept
  • allow Verb (allows, allowed, allowing)
  • permit Verb (permits, permitted, permitting)
  • agree Verb (agrees, agreed, agreeing)
  • accept Verb (accepts, accepted, accepting)

Übersetzung Matrix für goed vinden:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accept accepteren
permit entreebiljet; geleidebiljet; geleidebrief; kaart; kaartje; licentie; pas; pasje; paspoort; plaatsbewijs; ticket; toegangsbewijs; vergunning; vrijbrief; vrijgeleide
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accept goed vinden; toestaan; toestemmen aannemen; aanvaarden; accepteren; billijken; cadeau aannemen; goedkeuren; in ontvangst nemen; ontvangen; voor lief nemen; zich laten gevallen
agree goed vinden; toestaan; toestemmen accorderen; afspreken; bijvallen; congruent zijn; eens worden; gelijk geven; instemmen; jaknikken; kloppen; knikken; overeenkomen; overeenstemmen; rugsteunen; steunen
allow goed vinden; toestaan; toestemmen akkoord gaan; autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; instemmen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen; veroorloven
permit goed vinden; toestaan; toestemmen akkoord gaan; autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; in staat stellen; instemmen; inwilligen; laten; mogelijk maken; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; veroorloven
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
agree akkoord; in orde; mee eens

Verwandte Übersetzungen für goed vinden