Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. goederen:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für goederen (Niederländisch) ins Englisch

goederen:

goederen [de ~] Nomen, Plural

 1. de goederen (have; eigendom; bezittingen; bezit)
  the possession; the property; the ownership; the assets; the commodities
 2. de goederen (koopwaar; handelswaar; waren; waar)
  the wares; the commodities; the goods; the merchandise
 3. de goederen (handelsgoederen; handelswaar; koopwaar)
  the commodities

Übersetzung Matrix für goederen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
assets bezit; bezittingen; eigendom; goederen; have activa; baten; bezit; tegoed
commodities bezit; bezittingen; eigendom; goederen; handelsgoederen; handelswaar; have; koopwaar; waar; waren
goods goederen; handelswaar; koopwaar; waar; waren artikelen; colli; dingen; goedje; koopwaar; spullen; voorwerpen; waar; zaakjes; zaken
merchandise goederen; handelswaar; koopwaar; waar; waren artikelen; handel; handelswaar; klandizie; koophandel; koopmansgoederen; koopwaar; nering; voorwerpen; waar
ownership bezit; bezittingen; eigendom; goederen; have aanspraak; eigendom; eigendom van goederen; recht; rechtsgrond; rechtstitel; titel
possession bezit; bezittingen; eigendom; goederen; have bezitting
property bezit; bezittingen; eigendom; goederen; have activa; baten; bezit; eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma; tegoed
wares goederen; handelswaar; koopwaar; waar; waren artikelen; koopwaar; voorwerpen; waar

Wiktionary Übersetzungen für goederen:

goederen
noun
 1. that which is produced, traded, bought or sold

Verwandte Übersetzungen für goederen