Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. haardvuur:


Niederländisch

Detailübersetzungen für haardvuur (Niederländisch) ins Englisch

haardvuur:

haardvuur [het ~] Nomen

  1. het haardvuur
    the hearth-fire; the fire

Übersetzung Matrix für haardvuur:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fire haardvuur brand; fik; gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; kachel; kacheltje; kleine kachel; overgave; passie; schieten; verwarming; vuren; vurigheid; vuur
hearth-fire haardvuur
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fire aan de dijk zetten; aanmoedigen; aanvuren; afbranden; afdanken; afschieten; afvloeien; afvuren; bezielen; congé geven; eruit gooien; leegbranden; ontheffen; ontslaan; platbranden; schieten; schoten lossen; toejuichen; uitbranden; uitsturen; van zijn positie verdrijven; verzenden; vuren; wegsturen; wegzenden

Verwandte Wörter für "haardvuur":

  • haardvuren