Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. handgeklap:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für handgeklap (Niederländisch) ins Englisch

handgeklap:

handgeklap [het ~] Nomen

  1. het handgeklap (applaus; applaudiseren; open doekje; klappen; ovatie)
    the applause; the ovation; the cheer; the acclaim

Übersetzung Matrix für handgeklap:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acclaim applaudiseren; applaus; handgeklap; klappen; open doekje; ovatie bijval; instemming; toejuiching
applause applaudiseren; applaus; handgeklap; klappen; open doekje; ovatie toejuiching
cheer applaudiseren; applaus; handgeklap; klappen; open doekje; ovatie bemoediging; jubelkreet; stimulering; toejuiching; vreugdegeschreeuw; vreugdekreet; vreugdeschreeuw
ovation applaudiseren; applaus; handgeklap; klappen; open doekje; ovatie toejuiching
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acclaim bejubelen; toejuichen
cheer bejubelen; blij maken; in verrukking brengen; plezieren; toejuichen; verblijden; verheugd; verrukken

Wiktionary Übersetzungen für handgeklap:

handgeklap
noun
  1. activity of clapping hands
  2. act of applauding