Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. inborst:


Niederländisch

Detailübersetzungen für inborst (Niederländisch) ins Englisch

inborst:

inborst [de ~] Nomen

  1. de inborst (karakter; mentaliteit; gemoed; )
    the character; the disposition; the soul; the mind; the heart
  2. de inborst (gemoedsgesteldheid; temperament; gemoedsaard)
    the disposition; the inclination; the nature
  3. de inborst (aard; karakter; geaardheid)
    the nature

Übersetzung Matrix für inborst:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
character aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur debiel; figuur; flapdrol; geaardheid; gek; idioot; imbeciel; individu; karakter; karaktereigenschap; karaktertrek; kenmerk; kwalititeit; letter; letterteken; mafkees; mafketel; mafkikker; natuur; personage; teken; type; waanzinnige; zot
disposition aard; geaardheid; gemoed; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur; temperament arrangement; confessie; geloof; geloofsovertuiging; gezindheid; gezindte; indeling; opstelling; ordening; overtuiging; rangschikking; schikking; temperament; vaststaande mening; vurigheid
heart aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur binnenste; bloedpomp; hart; hartje; kern
inclination gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; inborst; temperament confessie; declinatie; flauwe helling; geloof; geloofsovertuiging; genegenheid; geneigdheid; gezindheid; gezindte; glooiing; glooiingshoek; hang; inclinatie; neiging; overtuiging; strekking; temperament; tendens; vaststaande mening; vurigheid
mind aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur bewustzijn; brein; inzicht; rede; verstand
nature aard; geaardheid; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; inborst; karakter; temperament geaardheid; natuur; temperament; vurigheid
soul aard; geaardheid; gemoed; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur aandrift; daadkracht; energie; esprit; fut; innerlijk; kracht; momentum; psyche; puf; werklust; ziel
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
mind bemoeien; inmengen; mengen; opletten; oppassen; uitkijken voor