Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. instantie:


Niederländisch

Detailübersetzungen für instantie (Niederländisch) ins Englisch

instantie:

instantie [de ~ (v)] Nomen

 1. de instantie (organisatie; instelling; lichaam)
  the organization; the bureau; the office; the organisation
 2. de instantie (gezagsorgaan; autoriteit)
  the authority; the ruler

Übersetzung Matrix für instantie:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
authority autoriteit; gezagsorgaan; instantie autorisatie; autoriteit; bevoegd zijn; bevoegdheid; deskundige; expert; fiat; geven van volmacht; gezag; gezaghebber; gezagsdrager; heerschappij; kracht; lastbrief; lastgeving; licentie; macht; machtiging; mandaat; procuratie; specialist; toestemming; vakkundige; vergunning; vermogen; volmacht
bureau instantie; instelling; lichaam; organisatie bureau; bureaumeubel
office instantie; instelling; lichaam; organisatie departement; kantoor; kantoorgebouw; ministerie
organisation instantie; instelling; lichaam; organisatie broederschap; georganiseerd gezelschap; vennootschap
organization instantie; instelling; lichaam; organisatie broederschap; georganiseerd gezelschap; organisatie
ruler autoriteit; gezagsorgaan; instantie baas; beheerser; bevelhebber; gebieder; heer; heerser; liniaal; machthebber; majesteit; meester; overheerser; overweldiger; regeerder; soeverein; vorst

Verwandte Wörter für "instantie":

 • instanties

Verwandte Definitionen für "instantie":

 1. afdeling van de overheid1
  • bij welke instantie moet ik zijn voor een bouwvergunning?1

Verwandte Übersetzungen für instantie