Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. inwilligen:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für inwilligen (Niederländisch) ins Englisch

inwilligen:

inwilligen Verb (willig in, willigt in, willigde in, willigden in, ingewilligd)

 1. inwilligen (vergunnen; toestaan)
  to comply with; to grant; to award; to allow
  • comply with Verb (comply with, complied with, complying with)
  • grant Verb (grants, granted, granting)
  • award Verb (awards, awarded, awarding)
  • allow Verb (allows, allowed, allowing)
 2. inwilligen (toestaan; laten; permitteren; )
  to concede; to grant; to allow; to permit; to submit to; to admit; to tolerate; to authorize; to authorise; to give one's fiat to
  • concede Verb (concedes, conceded, conceding)
  • grant Verb (grants, granted, granting)
  • allow Verb (allows, allowed, allowing)
  • permit Verb (permits, permitted, permitting)
  • submit to Verb (submits to, submitted to, submitting to)
  • admit Verb (admits, admited, admiting)
  • tolerate Verb (tolerates, tolerated, tolerating)
  • authorize Verb, amerikanisch (authorizes, authorized, authorizing)
  • authorise Verb, britisch
  • give one's fiat to Verb (gives one's fiat to, gave one's fiat to, giving one's fiat to)

Konjugationen für inwilligen:

o.t.t.
 1. willig in
 2. willigt in
 3. willigt in
 4. willigen in
 5. willigen in
 6. willigen in
o.v.t.
 1. willigde in
 2. willigde in
 3. willigde in
 4. willigden in
 5. willigden in
 6. willigden in
v.t.t.
 1. heb ingewilligd
 2. hebt ingewilligd
 3. heeft ingewilligd
 4. hebben ingewilligd
 5. hebben ingewilligd
 6. hebben ingewilligd
v.v.t.
 1. had ingewilligd
 2. had ingewilligd
 3. had ingewilligd
 4. hadden ingewilligd
 5. hadden ingewilligd
 6. hadden ingewilligd
o.t.t.t.
 1. zal inwilligen
 2. zult inwilligen
 3. zal inwilligen
 4. zullen inwilligen
 5. zullen inwilligen
 6. zullen inwilligen
o.v.t.t.
 1. zou inwilligen
 2. zou inwilligen
 3. zou inwilligen
 4. zouden inwilligen
 5. zouden inwilligen
 6. zouden inwilligen
en verder
 1. is ingewilligd
diversen
 1. willig in!
 2. willigt in!
 3. ingewilligd
 4. inwilligend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für inwilligen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
grant beurs; stipendium; studiebeurs; studietoelage
permit entreebiljet; geleidebiljet; geleidebrief; kaart; kaartje; licentie; pas; pasje; paspoort; plaatsbewijs; ticket; toegangsbewijs; vergunning; vrijbrief; vrijgeleide
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
admit dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen als waar erkennen; autoriseren; biechten; binnen laten; bloot leggen; erkennen; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; iemand toelaten; inlaten; opbiechten; openbaren; opnemen; opvangen; reveleren; toegang verschaffen; toegeven; toelaten; toestemming verlenen; zich uiten
allow dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; autoriseren; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; instemmen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen; veroorloven
authorise dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; machtigen; permitteren; toekennen; toestaan; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; volmacht geven; volmachtigen
authorize dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; machtigen; permitteren; toekennen; toestaan; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; volmacht geven; volmachtigen
award inwilligen; toestaan; vergunnen
comply with inwilligen; toestaan; vergunnen naleven
concede dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; instemmen
give one's fiat to dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; toestemming verlenen
grant dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; cadeau doen; cadeau geven; instemmen; ondervragen; overhoren; schenken; toekennen; uithoren; uitvragen; vergunnen; verhoren; verlenen
permit dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; autoriseren; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; in staat stellen; instemmen; mogelijk maken; permitteren; toekennen; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; veroorloven
submit to dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen aanleunen; aanvaarden; accepteren; voor lief nemen; welgevallen; zich laten gevallen; zich laten welgevallen
tolerate dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; doorstaan; dragen; dulden; gedogen; harden; tolereren; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; vergunnen; volhouden

Wiktionary Übersetzungen für inwilligen:

inwilligen
verb
 1. aan een verzoek voldoen
inwilligen
verb
 1. to agree to a proposal or view