Niederländisch

Detailübersetzungen für kabinet (Niederländisch) ins Englisch

kabinet:

kabinet [het ~] Nomen

 1. het kabinet (regering; gouvernement; gezag)
  the government; the cabinet; the administration; the local government; the colonial government; the colonial administration
 2. het kabinet (Kamer der Staten-Generaal; kamer)
  the parliament; the States General Chamber
 3. het kabinet (kabinetkast)
  the cabinet; the cabinet-closet

Übersetzung Matrix für kabinet:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
States General Chamber Kamer der Staten-Generaal; kabinet; kamer
administration gezag; gouvernement; kabinet; regering aanwenden; aanwending; administratie; beheer; bescherming; bewaking; controle; gebruik; hoede; toediening; toepassing; toezicht; zeggenschap; zorg
cabinet gezag; gouvernement; kabinet; kabinetkast; regering kabinetje; kast; kastje; ministerraad; ministerraden
cabinet-closet kabinet; kabinetkast
colonial administration gezag; gouvernement; kabinet; regering
colonial government gezag; gouvernement; kabinet; regering
government gezag; gouvernement; kabinet; regering autoriteiten; bestuursapparaat; bewind; landsregering; openbaar gezag; overheid; regering; regeringsapparaat; regeringsstelsel; regime; rijksbestuur; staatsbestel; staatsbestuur
local government gezag; gouvernement; kabinet; regering plaatselijke overheid
parliament Kamer der Staten-Generaal; kabinet; kamer parlement

Verwandte Wörter für "kabinet":


Verwandte Definitionen für "kabinet":

 1. alle ministers bij elkaar1
  • het kabinet heeft een besluit genomen1
 2. grote, ouderwetse kast1
  • in het kabinet van oma lagen stapels linnengoed1

Wiktionary Übersetzungen für kabinet:

kabinet
noun
 1. complete body of government ministers
 2. group of advisors

Cross Translation:
FromToVia
kabinet ministry; department; administration; cabinet ministère — L’emploi, la charge qu’on exercer.