Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. licentie:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für licentie (Niederländisch) ins Englisch

licentie:

licentie [de ~ (v)] Nomen

 1. de licentie (brevet)
  the license; the brevet; the certificate; the licence
 2. de licentie (vergunning)
  the licence; the license
 3. de licentie (vergunning)
  the licence; the permit; the permission; the allowance; the license
 4. de licentie (mandaat; volmacht; vergunning; procuratie)
  the mandate; the authority; the warrant
 5. de licentie

Übersetzung Matrix für licentie:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
allowance licentie; vergunning aftrek; aftrekking; akkoord; arbeidsloon; bezoldiging; deductie; fiat; gage; goedkeuring; goedvinden; gunning; honorarium; loon; permissie; salaris; soldij; subsidie; tegemoetkoming; toelage; toestemming; traktement; verdienste; vermindering; wedde
authority licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht autorisatie; autoriteit; bevoegd zijn; bevoegdheid; deskundige; expert; fiat; geven van volmacht; gezag; gezaghebber; gezagsdrager; gezagsorgaan; heerschappij; instantie; kracht; lastbrief; lastgeving; macht; machtiging; mandaat; specialist; toestemming; vakkundige; vermogen; volmacht
brevet brevet; licentie certificaat; charter; diploma; oorkonde
certificate brevet; licentie acte; akte; attest; beveiligingscertificaat; bewijs; bewijsstuk; briefje; bul; certificaat; charter; digitaal certificaat; diploma; getuigschrift; oorkonde; referentie; universiteitsdiploma
licence brevet; licentie; vergunning autorisatie; certificaat; charter; diploma; fiat; machtiging; oorkonde; rijbewijs; toestemming; vergunning; vergunningsrecht; volmacht; vrijbrief; vrijgeleide
license brevet; licentie; vergunning autorisatie; certificaat; charter; diploma; fiat; machtiging; oorkonde; rijbewijs; toestemming; vergunning; vergunningsrecht; volmacht; vrijbrief; vrijgeleide
mandate licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht autorisatie; bevelschrift; fiat; geven van volmacht; lastbrief; lastgeving; machtiging; mandaat; toestemming; volmacht
permission licentie; vergunning afspraak; akkoord; bekrachtiging; fiat; goedkeuring; goedvinden; instemming; machtiging; overeenkomst; permissie; ratificering; regeling; schikking; toestemming
permit licentie; vergunning entreebiljet; geleidebiljet; geleidebrief; kaart; kaartje; pas; pasje; paspoort; plaatsbewijs; ticket; toegangsbewijs; vrijbrief; vrijgeleide
warrant licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht aanschrijving; deurwaardersexploot; kennisgeving; keur; sommatie; waarborg
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
permit akkoord gaan; autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; in staat stellen; instemmen; inwilligen; laten; mogelijk maken; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; vergunnen; verlenen; veroorloven
warrant borg staan; borg zijn; garanderen; garant staan; instaan; instaan voor; vast beloven; verzekeren; waarborgen
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
patents licence licentie

Verwandte Wörter für "licentie":

 • licenties

Wiktionary Übersetzungen für licentie:

licentie
noun
 1. legal terms of product usage

Cross Translation:
FromToVia
licentie licence; license Lizenz — offizielle schriftliche Erlaubnis für etwas, das ohne diese verboten wäre
licentie license; permission; leave; dispensation; licence; authorization; doctorate licencepermission.