Niederländisch

Detailübersetzungen für losbandigheid (Niederländisch) ins Englisch

losbandigheid:

losbandigheid [de ~ (v)] Nomen

 1. de losbandigheid (buitensporigheid; zedeloosheid; uitspatting; bandeloosheid)
  the debauchery; the extravagance; the dissipation; the excess; the licentiousness; the lawlessness

Übersetzung Matrix für losbandigheid:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
debauchery bandeloosheid; buitensporigheid; losbandigheid; uitspatting; zedeloosheid liederlijkheid
dissipation bandeloosheid; buitensporigheid; losbandigheid; uitspatting; zedeloosheid liederlijkheid
excess bandeloosheid; buitensporigheid; losbandigheid; uitspatting; zedeloosheid buitenissigheid; buitensporigheid; exces; grenzeloosheid; mateloosheid; overdaad; overvloed; uitspatting; uitwas
extravagance bandeloosheid; buitensporigheid; losbandigheid; uitspatting; zedeloosheid grenzeloosheid; luxeartikel; mateloosheid; spilzucht; weeldeartikel
lawlessness bandeloosheid; buitensporigheid; losbandigheid; uitspatting; zedeloosheid
licentiousness bandeloosheid; buitensporigheid; losbandigheid; uitspatting; zedeloosheid liederlijkheid
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
excess overtollig

Verwandte Wörter für "losbandigheid":


Wiktionary Übersetzungen für losbandigheid:

losbandigheid
noun
 1. debauchery
 2. shameless and immoral behaviour

losbandig:

losbandig Adjektiv

 1. losbandig (frivool; wuft; hups; lichtzinnig)
  frivolous; light-hearted; gay; flighty; shallow; flippant
 2. losbandig (tuchteloos)
  liscencious; obscene; lawless; vulgar
 3. losbandig (ongebonden; vrij; ongebreideld; bandeloos)

Übersetzung Matrix für losbandig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
gay flikker; homo; mietje; nicht; poot
shallow wad
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
flighty frivool; hups; lichtzinnig; losbandig; wuft lichtvaardig
flippant frivool; hups; lichtzinnig; losbandig; wuft
frivolous frivool; hups; lichtzinnig; losbandig; wuft lichtvaardig; loszinnig
gay frivool; hups; lichtzinnig; losbandig; wuft blij; blijgeestig; blijgestemd; blijmoedig; dartel; fideel; fleurig; geestig; goed geluimd; homo; homofiel; homoseksueel; jolig; kleurig; kwiek; levendig; levenslustig; lustig; monter; opgeruimd; opgetogen; opgewekt; tierig; uitgelaten; vreugdevol; vrolijk; wakker; welgemoed; welgestemd; zonnig
lawless losbandig; tuchteloos bandeloos; verwilderd
light-hearted frivool; hups; lichtzinnig; losbandig; wuft lachziek; lichthartig; losjes; luchthartig; luchtig; speels
obscene losbandig; tuchteloos obsceen; schuin; vies; vunzig; zedeloos
shallow frivool; hups; lichtzinnig; losbandig; wuft doorwaadbaar; ondiep; oppervlakkig; zonder diepgang
undisciplined bandeloos; losbandig; ongebonden; ongebreideld; vrij bandeloos; ongedisciplineerd; verwilderd; vrijgevochten
unfettered bandeloos; losbandig; ongebonden; ongebreideld; vrij vrijgevochten
ungovernable bandeloos; losbandig; ongebonden; ongebreideld; vrij onbedaarlijk; onbedwingbaar; onbestuurbaar; onstuimig; uitzinnig
unmanageable bandeloos; losbandig; ongebonden; ongebreideld; vrij moeilijk te hanteren; onbedaarlijk; onbedwingbaar; onbestuurbaar; onhandelbaar; onhanteerbaar; onstuimig; uitzinnig
unrestrained bandeloos; losbandig; ongebonden; ongebreideld; vrij niet terughoudend; ongeremd; vrijgevochten
unruly bandeloos; losbandig; ongebonden; ongebreideld; vrij onhandelbaar; tegendraads; vrijgevochten
vulgar losbandig; tuchteloos banaal; effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; grof; laag-bij-de-grond; lomp; ordinair; plat; platvloers; schunnig; strak; triviaal; vlak; vlakuit; vulgair; vunzig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
liscencious losbandig; tuchteloos

Verwandte Wörter für "losbandig":


Wiktionary Übersetzungen für losbandig:

losbandig
adjective
 1. -
 2. dissolute
 3. lewd, immoral; sexually open/free

Cross Translation:
FromToVia
losbandig dissolutely liederlichabwertend: moralisch nicht einwandfrei
losbandig abandoned; dissolute; wanton dissolu — Qui vivre dans la dissolution, dans la débauche.