Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. meerdere:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für meerdere (Niederländisch) ins Englisch

meerdere:

meerdere Adjektiv

 1. meerdere (verschillende; verscheidene; ettelijke)
  several

meerdere [de ~] Nomen

 1. de meerdere (baas; superieur; meester; patroon)
  the boss; the master; the principal; the chief; the leader
 2. de meerdere (superieur)
  the Superior

Übersetzung Matrix für meerdere:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Superior meerdere; superieur
boss baas; meerdere; meester; patroon; superieur baas; bazin; chef; directeur; gebiedster; hoofd; meesteres; voorman; werkbaas
chief baas; meerdere; meester; patroon; superieur aanvoerder; aanvoerster; baas; bestuurder; chef; hoofd; hoofdleider; hoofdman; kopstuk; leider; leidster; leidsvrouw; manager; opperhoofd; stamhoofd; voorman; voorvrouw; voorzitter; werkbaas
leader baas; meerdere; meester; patroon; superieur aanvoerder; baas; begeleider; bestuurder; chef; gids; groepsleider; hoofd; hoofdleider; hoofdman; kopman; kopstuk; leider; leidsman; lijstaanvoerder; loods; manager; opperhoofd; opvulteken; pees; stamhoofd; voorman; voorzitter; werkbaas; zeen
master baas; meerdere; meester; patroon; superieur commandant; deken van een gilde; docent; gezagvoerder; gildenmeester; heer; heerser; instructeur; kampioen; kapitein; landsheer; leerkracht; leermeester; leraar; leraar op basisschool; machthebber; maestro; magister; meester; model; onderwijzer; pedant; scheepsgezagvoerder; scheepskapitein; schipper; schoolmeester; soeverein
principal baas; meerdere; meester; patroon; superieur beveiligingsprincipal; directrice; hoofd; hoofdonderwijzer; hoofdschuldige; lastgever; opdrachtgever; opdrachtgevers; principal; rector; schooldirecteur; schoolhoofd
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
master aanwennen; eigenmaken; gewend raken; leren; overwinnen; te boven komen; verslaan; winnen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chief cruciaal; kardinaal; voornaamst
principal cruciaal; hoofd; kardinaal; voornaamst; voornaamste
several ettelijke; meerdere; verscheidene; verschillende ettelijk; verscheiden

Wiktionary Übersetzungen für meerdere:

meerdere
 1. verscheidene
meerdere
adjective
 1. having more than one element, part, component or function