Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. ordening:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für ordening (Niederländisch) ins Englisch

ordening:

ordening [de ~ (v)] Nomen

  1. de ordening (rangschikking; arrangement; indeling; opstelling; schikking)
    the arrangement; the classification; the disposition; the ranging; the position; the marshalling
  2. de ordening (opbouw; samenstelling; structuur; organisatie; systeem)
    the construction; the building

Übersetzung Matrix für ordening:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
arrangement arrangement; indeling; opstelling; ordening; rangschikking; schikking arrangement; assemblage; assembleren; indeling; instrumentatie; montage; ordenen; orkestratie; plaatsing; regeling; samenstelling; samenvoeging; schikken
building opbouw; ordening; organisatie; samenstelling; structuur; systeem bouw; bouwsector; bouwwerk; constructie; gebouw; huis; opbouw; opbouwen; pand; perceel; samengesteld geheel; samenstelling; structuur
classification arrangement; indeling; opstelling; ordening; rangschikking; schikking categorie; classificatie; karakterisering; klasse; klassement; klassenindeling; klassenverdeling; klassering; rangschikken; rangschikking; typering
construction opbouw; ordening; organisatie; samenstelling; structuur; systeem aanleggen; bouw; bouwsector; bouwsel; bouwwerk; constructie; fabricage; gebouw; opbouw; opbouwen; pand; samengesteld geheel; samenstelling; structuur; werkzaamheden
disposition arrangement; indeling; opstelling; ordening; rangschikking; schikking aard; confessie; geaardheid; geloof; geloofsovertuiging; gemoed; gemoedsaard; gemoedsgesteldheid; gezindheid; gezindte; inborst; inslag; karakter; mentaliteit; natuur; overtuiging; temperament; vaststaande mening; vurigheid
marshalling arrangement; indeling; opstelling; ordening; rangschikking; schikking
position arrangement; indeling; opstelling; ordening; rangschikking; schikking ambt; baan; betrekking; bewering; dienstbetrekking; functie; gesteldheid; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; invalshoek; job; klasse; ligging; maatschappelijke klasse; oogpunt; orde; perspectief; positie; rang; slag; staat; stand; stand van het lichaam; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toestand; zienswijs
ranging arrangement; indeling; opstelling; ordening; rangschikking; schikking
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
position plaatsen; positioneren; zetten

Verwandte Wörter für "ordening":

  • ordeningen

Wiktionary Übersetzungen für ordening:

ordening
noun
  1. quality of being organized

Cross Translation:
FromToVia
ordening order; fine ordonnance — Disposition des choses selon l’ordre, la convenance.