Niederländisch

Detailübersetzungen für overvloed (Niederländisch) ins Englisch

overvloed:

overvloed [de ~ (m)] Nomen

 1. de overvloed (luxe; weelderigheid; pracht; weelde)
  the luxury; the abundance; the affluence
 2. de overvloed (exces; buitensporigheid; overdaad)
  the exuberance; the overflow; the excess; the profusion
 3. de overvloed (grote hoeveelheid; massa; berg; hoop)
  the mass; the multitude; the heap; the load; the quite a lot; the a whole lot; the lot

Übersetzung Matrix für overvloed:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
a whole lot berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed boel; heleboel; hoop
abundance luxe; overvloed; pracht; weelde; weelderigheid overvloedigheid; rijkelijkheid; talrijkheid; veelheid
affluence luxe; overvloed; pracht; weelde; weelderigheid heil; voorspoed; welzijn
excess buitensporigheid; exces; overdaad; overvloed bandeloosheid; buitenissigheid; buitensporigheid; exces; grenzeloosheid; losbandigheid; mateloosheid; uitspatting; uitwas; zedeloosheid
exuberance buitensporigheid; exces; overdaad; overvloed enthousiasme; gedrevenheid; uitbundigheid; uitgelatenheid
heap berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed aardig wat; accumulatie; bende; berg; drom; heap; hoop; horde; kluit; knoeiboel; massa; menigte; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; opstapeling; rommel; schare; stapel; troep; warboel; warhoop; warwinkel; zootje
load berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed accumulatie; belading; belasting; bende; drom; hinder; hoop; horde; lading; last; massa; menigte; moeite; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; overlast; schare; soesa; stapel; vracht; vrachtgoed; vrachtje
lot berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed aardig wat; bende; berg; borg; bouwterrein; bouwwerk; cautie; drom; garantie; gebied; gebouw; hoeveelheid; hoop; horde; kavel; kluit; levenslot; lot; lotsbestemming; massa; menigte; noodlot; onderpand; ongelukkig lot; pand; partij; perceel; schare; terrein; waarborg; waarborging; waarborgsom
luxury luxe; overvloed; pracht; weelde; weelderigheid luxeartikel; weeldeartikel
mass berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed dienst; gunst; kerkviering; mis
multitude berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed drom; horde; kudde; massa; overvloedigheid; rijkelijkheid; schaar; schare; troep; volksmenigte
overflow buitensporigheid; exces; overdaad; overvloed overlopende tekst
profusion buitensporigheid; exces; overdaad; overvloed overvloedigheid; rijkelijkheid
quite a lot berg; grote hoeveelheid; hoop; massa; overvloed aardig wat; boel; heleboel; hoop
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
heap bestormen; overstelpen
load beladen; bevrachten; bezwaren; geweer laden; gewicht toevoegen; inladen; laden; opladen elektriciteit; opnieuw laden; verzwaren; zwaarder maken
lot kavelen; verdelen; verkavelen
overflow overspoelen; overstromen; stromende over de rand komen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
excess overtollig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abundance van alles
multitude van alles
quite a lot nogal wat; tamelijk veel; vrij veel; vrij wat

Verwandte Wörter für "overvloed":


Wiktionary Übersetzungen für overvloed:

overvloed
noun
 1. het voorhanden zijn van meer dan voldoende van iets
overvloed
noun
 1. an overwhelming amount of something
 2. ample sufficiency
 3. abundance
 4. An more than adequate amount

Cross Translation:
FromToVia
overvloed abundance; plenty; richness; affluence; wealth abondance — Grande quantité
overvloed excess; difference; cornucopia; superabundance; surfeit; to excess excès — Ce qui est en trop.
overvloed abundance opulenceabondance de biens, richesse dont on faire étalage.
overvloed abundance; plenty; richness; affluence; wealth profusiongrand abondance.
overvloed cornucopia; superabundance; surfeit surabondance — Très grande abondance, abondance qui va au-delà du nécessaire.

Verwandte Übersetzungen für overvloed