Niederländisch

Detailübersetzungen für prijsdaling (Niederländisch) ins Englisch

prijsdaling:

prijsdaling [de ~ (v)] Nomen

  1. de prijsdaling (prijsverlaging; deflatie; baisse)
    the reduction; the rebate; the discount; the drop in prices; the price-cut; the fall; the weakness; the sell short; the recession; the softness
  2. de prijsdaling (prijsverlaging; deflatie)
    the deflation; the price reduction; the drop in price; the price cut; the fall in price
  3. de prijsdaling
    the price reduction

Übersetzung Matrix für prijsdaling:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
deflation deflatie; prijsdaling; prijsverlaging deflatie
discount baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging disconto; discount; discountwinkel; discountzaak; korting; prijsverlaging; rabat; reductie
drop in price deflatie; prijsdaling; prijsverlaging
drop in prices baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging koersdaling; koersverlaging
fall baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging achteruitgang; afname; daling; herfst; herfsttijd; instorting; inzinking; landing; minder worden; najaar; neervallen; terechtkomen; teruggang; terugloop; val; vermindering
fall in price deflatie; prijsdaling; prijsverlaging
price cut deflatie; prijsdaling; prijsverlaging
price reduction deflatie; prijsdaling; prijsverlaging korting; prijsvermindering; reductie
price-cut baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging
rebate baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging aftrek; aftrekking; deductie; korting; prijsverlaging; rabat; reductie; vermindering
recession baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging malaise; recessie; slapheid; slapte
reduction baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; herleiding; inkorting; inkrimping; inname; kleiner maken; korting; kostenbesparing; prijsvermindering; rabat; reduceren; reductie; simplificatie; vereenvoudiging; verkleining; verkorting; vernedering
sell short baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging
softness baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging weekheid; zachtheid
weakness baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging flauwheid; krachteloosheid; laksheid; slapheid; slapte; sulligheid; weekheid; weekte; zachtheid; zonder veel smaak; zwak punt; zwakheid; zwakte
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
discount disconteren
fall bezwijken; doodgaan; erin vallen; flikkeren; heengaan; inslapen; kelderen; kiepen; kieperen; omkomen; ondergaan; onderuitgaan; op zijn bek gaan; overlijden; raken; sneuvelen; sodemieteren; sterven; te gronde gaan; ten ondergaan; ten val komen; terechtkomen; treffen; tuimelen; vallen; wegvallen; zakken

Verwandte Wörter für "prijsdaling":

  • prijsdalingen