Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. regentschap:


Niederländisch

Detailübersetzungen für regentschap (Niederländisch) ins Englisch

regentschap:

regentschap [het ~] Nomen

  1. het regentschap
    the reign; the rule

Übersetzung Matrix für regentschap:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
reign regentschap bewind; dynastie; geslacht; regeringsstelsel; regime; staatsbestel
rule regentschap bewind; dienstvoorschrift; filter; gezag; macht; overheersing; regel; regeringsstelsel; regime; reglement; richtlijn; richtsnoer; staatsbestel; stelregel; voorschrift; wetmatigheid
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
reign gezaghebben; heersen; heersen van griep; macht uitoefenen; overheersen; regeren; verspreiden van ziekte
rule bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; gezaghebben; heersen; heersen van griep; macht uitoefenen; opdragen; overheersen; regeren; verordenen; verordonneren; verspreiden van ziekte

Verwandte Wörter für "regentschap":

  • regentschappen