Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. reu:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für reu (Niederländisch) ins Englisch

reu:

reu [de ~ (m)] Nomen

  1. de reu
    the dog
    • dog [the ~] Nomen

Übersetzung Matrix für reu:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dog reu hond; hondje

Verwandte Wörter für "reu":

  • reuen, reus, reutje, reutjes

Wiktionary Übersetzungen für reu:

reu
noun
  1. een mannelijke hond
reu
noun
  1. male canine