Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. richtlijn:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für richtlijn (Niederländisch) ins Englisch

richtlijn:

richtlijn [de ~] Nomen

 1. de richtlijn (aanwijzing)
  the guide; the statute; the charter; the house rules
 2. de richtlijn (voorschrift; richtsnoer)
  the regulation; the precept; the rule
 3. de richtlijn
  the directive
 4. de richtlijn
  the guideline
  – A set of standard practices or procedures pertaining to a particular topic. 1

Übersetzung Matrix für richtlijn:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
charter aanwijzing; richtlijn acte; akte; bewijsstuk; certificaat; charter; diploma; gildebrief; handvest; oorkonde; statuut
directive richtlijn
guide aanwijzing; richtlijn begeleider; begeleidster; gids; handboek; hulplijn; leidsman; loods; reisbegeleider; reisgids; reisleider; reisleidster; rondleider
guideline richtlijn vuistregel
house rules aanwijzing; richtlijn
precept richtlijn; richtsnoer; voorschrift axioma; grondeigenschap; grondstelling; hoofdstelling
regulation richtlijn; richtsnoer; voorschrift dienstvoorschrift; discipline; dwang; gehoorzaamheid; normalisatie; onderwerping; orde; regel; regeling; reglement; reglementering; tucht; verordening; voorschrift; wet
rule richtlijn; richtsnoer; voorschrift bewind; dienstvoorschrift; filter; gezag; macht; overheersing; regel; regentschap; regeringsstelsel; regime; reglement; staatsbestel; stelregel; wetmatigheid
statute aanwijzing; richtlijn
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
charter afhuren; charteren; huren
guide begeleiden; in goede banen leiden; leiden; meevoeren; voeren
rule bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; gezaghebben; heersen; heersen van griep; macht uitoefenen; opdragen; overheersen; regeren; verordenen; verordonneren; verspreiden van ziekte

Verwandte Wörter für "richtlijn":

 • richtlijnen

Wiktionary Übersetzungen für richtlijn:

richtlijn
noun
 1. form of legislative act addressed to the EU Member States
 2. authoritative decision from an official body, which may or may not have binding force
 3. instruction or guideline that indicates how to perform an action or reach a goal