Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. salaris:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für salaris (Niederländisch) ins Englisch

salaris:

salaris [het ~] Nomen

 1. het salaris (honorarium; loon; bezoldiging; )
  the salary; the wage; the payment; the allowance; the fee; the wages; the compensation; the income; the pay
 2. het salaris (loon; inkomen uit onderneming; inkomen)
  the salary; the wage; the income; the pay
 3. het salaris (loon; bezoldiging; gage; inkomen)
  the salary; the wage; the pay
 4. het salaris (arbeidsinkomen; loon; inkomen)
  the salary; the income; the fruits of labour; the wages

Übersetzung Matrix für salaris:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
allowance arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde aftrek; aftrekking; akkoord; deductie; fiat; goedkeuring; goedvinden; gunning; licentie; permissie; subsidie; tegemoetkoming; toelage; toestemming; vergunning; vermindering
compensation arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde aanzuivering; afkoopwaarde; betaling; compensatie; compenseren; contraprestatie; herstelbetaling; indemnisatie; kostenvergoeding; restituties; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; smartengeld; tegemoetkoming; tegen prestatie opwegende actie; tegendienst; tegenprestatie; terugbetalingen; uitbetalingen bij schade; vergoeden; vergoeding; wederdienst
fee arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde aanmeldingskosten; belasting; heffing; inschrijfgeld; inschrijvingskosten; kosten; kostenvergoeding; leges; registratierecht; soldij; vergoeding; wedde
fruits of labour arbeidsinkomen; inkomen; loon; salaris
income arbeidsinkomen; arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde inkomen; inkomsten; kostenvergoeding; ontvangsten; verdiensten; vergoeding
pay arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde loon; loonzakje; salariëring; soldij; wedde
payment arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde aanzuivering; afbetaling; afrekening; betalen; betaling; dokken; kostenvergoeding; restituties; soldij; terugbetalingen; uitbetaling; uitkering; vereffening; vergoeding; verrekening; voldoen; wedde
salary arbeidsinkomen; arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde inkomsten; kostenvergoeding; ontvangsten; salariëring; soldij; verdiensten; vergoeding; wedde
wage arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde
wages arbeidsinkomen; arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; loon; salaris; soldij; traktement; verdienste; wedde arbeidslonen; soldij; wedde
- loon; verdienste
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
pay afrekenen; bekostigen; belonen; besteden; betalen; bezoldigen; bijleggen; dokken; honoreren; lonen; meebetalen; salariëren; spenderen; uitbetalen; uitgeven; vereffenen; verrekenen; voldoen

Verwandte Wörter für "salaris":

 • salarissen

Synonyms for "salaris":


Verwandte Definitionen für "salaris":

 1. geld dat je krijgt voor werk1
  • het salaris wordt overgemaakt op je rekening1

Wiktionary Übersetzungen für salaris:

salaris
noun
 1. regelmatige, meestal maandelijkse beloning voor werk verricht in een werkverband
salaris
noun
 1. fixed amount of money paid on monthly or annual basis
 2. money paid to a worker

Cross Translation:
FromToVia
salaris salary SalärLohn, Gehalt, Honorar
salaris salary; wage; wages; pay; remuneration; stipend salairerémunération pour un travail.