Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. sas:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für sas (Niederländisch) ins Englisch

sas:

sas [de ~] Nomen

  1. de sas (schutsluisje; sluis; verlaat)
    the sluice; the lock chamber; the scupper; the lock; the drain; the small lock

Übersetzung Matrix für sas:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
drain sas; schutsluisje; sluis; verlaat afdruipen; afdruppelen; afvoer; afvoerbuis; afvoerkanaal; afwateringsbuis; afwateringskanaal; boezem; doorlaat; regenpijp; riolering; riool; spui; uitdruipen; uitdruppelen
lock sas; schutsluisje; sluis; verlaat deurslot; geheel van sluizen; haarkuif; klamp; koeklauw; krul; krullende haarlok; krulletje; kuif; slot; sluiswerk; sluiswerken
lock chamber sas; schutsluisje; sluis; verlaat
scupper sas; schutsluisje; sluis; verlaat spuigat
sluice sas; schutsluisje; sluis; verlaat inlaatsluis; sluiswerk
small lock sas; schutsluisje; sluis; verlaat
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
drain afdruipen; afdruppelen; afscheiden; afvoeren; afwateren; droogleggen; indijken; inpolderen; ledigen; leeghalen; leegmaken; leegzuigen; lozen; ontwateren; spuien; uitdruipen; uitdruppelen; uithalen; uitlekken; uitscheiden; uitstoten; uitwateren; uitwerpen; uitzuigen; water afvoeren; water lozen
lock aandraaien; afgrendelen; afsluiten; borgen; dichtdoen; dichtmaken; door draaien vastmaken; grendelen; locken; op slot doen; op slot zetten; schutten; sluiten; vergrendelen
scupper belagen

Verwandte Wörter für "sas":

  • sassen

Wiktionary Übersetzungen für sas:


Cross Translation:
FromToVia
sas lock; sluice; sluice-gate écluseclôture en forme de bassin, faite de terre, de pierre, de bois ou de toute autre matière dans un port, sur une rivière, sur un canal, etc., ayant une ou plusieurs portes qui se lever et se baisser ou qui s’ouvrent et se fermer, pou

Verwandte Übersetzungen für sas