Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. schaamte:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für schaamte (Niederländisch) ins Englisch

schaamte:

schaamte [de ~ (v)] Nomen

  1. de schaamte (beschaamdheid; schaamtegevoel)
    the shame; the sense of shame

Übersetzung Matrix für schaamte:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sense of shame beschaamdheid; schaamte; schaamtegevoel
shame beschaamdheid; schaamte; schaamtegevoel schandaal; schandaaltje
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
shame beschaamd voelen; schamen; zich schamen
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
shame zonde

Wiktionary Übersetzungen für schaamte:

schaamte
noun
  1. eerste betekenisomschrijving
schaamte
noun
  1. uncomfortable or painful feeling

Cross Translation:
FromToVia
schaamte shame; disgrace; (object of) shame honte — désuet|fr déshonneur, opprobre, humiliation (ce qui est le sens étymologique et ancien).