Niederländisch

Detailübersetzungen für starten (Niederländisch) ins Englisch

starten:

starten Verb (start, startte, startten, gestart)

 1. starten (aanvangen; beginnen; van start gaan)
  to begin; to commence; to start; to take off; to undertake; to take on; to set up; to set in motion; to start to; to strike up
  • begin Verb (begins, beginning)
  • commence Verb (commences, commenced, commencing)
  • start Verb (starts, started, starting)
  • take off Verb (takes off, took off, taking off)
  • undertake Verb (undertakes, undertook, undertaking)
  • take on Verb (takes on, took on, taking on)
  • set up Verb (sets up, set up, setting up)
  • set in motion Verb (sets in motion, set in motion, setting in motion)
  • start to Verb (starts to, started to, starting to)
  • strike up Verb (strikes up, struck up, striking up)
 2. starten (inluiden; beginnen)
  to herald; to ring in; to start; to begin; to open
  • herald Verb (heralds, heralded, heralding)
  • ring in Verb (rings in, rang in, ringing in)
  • start Verb (starts, started, starting)
  • begin Verb (begins, beginning)
  • open Verb (opens, opened, opening)
 3. starten (gesprek aanknopen; ter sprake brengen; aansnijden; )
  to broach a subject; to bring up; to broach; to cut into; to put forward; to put on the table
  • broach a subject Verb (broaches a subject, broached a subject, broaching a subject)
  • bring up Verb (brings up, brought up, bringing up)
  • broach Verb (broaches, broached, broaching)
  • cut into Verb (cuts into, cut into, cutting into)
  • put forward Verb (puts forward, put forward, putting forward)
  • put on the table Verb (puts on the table, put on the table, putting on the table)
 4. starten (inschakelen; aanzetten; aandoen; aanmaken)
  to switch on; turn on; to connect; to put on; to start; to light
  • switch on Verb (switchs on, switched on, switching on)
  • turn on Verb
  • connect Verb (connects, connected, connecting)
  • put on Verb (puts on, put on, putting on)
  • start Verb (starts, started, starting)
  • light Verb (lights, lit, lighting)

Konjugationen für starten:

o.t.t.
 1. start
 2. start
 3. start
 4. starten
 5. starten
 6. starten
o.v.t.
 1. startte
 2. startte
 3. startte
 4. startten
 5. startten
 6. startten
v.t.t.
 1. heb gestart
 2. hebt gestart
 3. heeft gestart
 4. hebben gestart
 5. hebben gestart
 6. hebben gestart
v.v.t.
 1. had gestart
 2. had gestart
 3. had gestart
 4. hadden gestart
 5. hadden gestart
 6. hadden gestart
o.t.t.t.
 1. zal starten
 2. zult starten
 3. zal starten
 4. zullen starten
 5. zullen starten
 6. zullen starten
o.v.t.t.
 1. zou starten
 2. zou starten
 3. zou starten
 4. zouden starten
 5. zouden starten
 6. zouden starten
en verder
 1. ben gestart
 2. bent gestart
 3. is gestart
 4. zijn gestart
 5. zijn gestart
 6. zijn gestart
diversen
 1. start!
 2. startt!
 3. gestart
 4. startend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für starten:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
herald aankondiger; aanwijzing; heraut; voorbode; voorloper; voorteken
light lichtje
open vrije ruimten
put on aanstellerij; toneel
start aanvang; aanzet; begin; initiatief; inzet; opening; start
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
begin aanvangen; beginnen; inluiden; starten; van start gaan aanbinden; aanbreken; aanknopen; beginnen; een begin nemen; engageren; erbij betrekken; intreden; inviteren; inzetten; op gang komen; uitnodigen
bring up aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aankaarten; aansnijden; aanvoeren; braken; entameren; grootbrengen; kotsen; omhooghalen; op tafel leggen; ophalen; opperen; opvoeden; opwerpen; overgeven; spugen; spuwen; te berde brengen; ter sprake brengen; uitbraken; voorleiden; vormen
broach aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aankaarten; aansnijden; aanvoeren; entameren; op tafel leggen; opperen; opwerpen; te berde brengen; ter sprake brengen
broach a subject aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aankaarten; aansnijden; aanvoeren; entameren; op tafel leggen; opperen; opwerpen; te berde brengen; ter sprake brengen
commence aanvangen; beginnen; starten; van start gaan aanbreken; beginnen; een begin nemen; intreden; inzetten; op gang komen
connect aandoen; aanmaken; aanzetten; inschakelen; starten aan elkaar bevestigen; aan elkaar knopen; aaneenschakelen; aanhaken; aankoppelen; aansluiten; bevestigen; bijeen voegen; combineren; doorverbinden; ergens aan bevestigen; ineensluiten; knopen; koppelen; onderling verbinden; paren; relateren; samenkoppelen; samenvoegen; van verband voorzien; vasthaken; vastkoppelen; vastmaken; vastzetten; verbinden; verbinding maken
cut into aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aankaarten; aansnijden; aanvoeren; entameren; op tafel leggen; opperen; opwerpen; te berde brengen; ter sprake brengen
herald beginnen; inluiden; starten
light aandoen; aanmaken; aanzetten; inschakelen; starten aanmaken; aansteken; aanstrijken; beschijnen; doen branden; doen ontvlammen; licht aansteken; lichter worden van kleur; ontsteken; oplichten; verlichten; vuur maken; vuurmaken
open beginnen; inluiden; starten aanbreken; beginnen; een begin nemen; inleiden; losgaan; loskrijgen; ontgrendelen; ontsluiten; open krijgen; opendoen; opendraaien; openen; opengaan; opengooien; openklappen; openmaken; openslaan; openwerpen
put forward aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aankaarten; aansnijden; aanvoeren; entameren; naar voren brengen; op tafel leggen; opperen; opwerpen; poneren; stellen; te berde brengen; ter sprake brengen
put on aandoen; aanmaken; aanzetten; inschakelen; starten aandoen; aankleden; aanmaken; aantrekken; licht aansteken; omdoen; onderbinden; ontsteken; voorbinden; voordoen
put on the table aankaarten; aanknopen; aansnijden; entameren; gesprek aanknopen; openen; opwerpen; starten; te berde brengen; ter sprake brengen aankaarten; aansnijden; aanvoeren; entameren; op tafel leggen; opperen; opwerpen; te berde brengen; ter sprake brengen
ring in beginnen; inluiden; starten
set in motion aanvangen; beginnen; starten; van start gaan beroeren; bewegen; in beweging brengen
set up aanvangen; beginnen; starten; van start gaan aanbrengen; aanleggen; bouwen; construeren; inrichten; installeren; monteren en aansluiten; oprichten; optrekken; overeindzetten; plaatsen; plannen
start aandoen; aanmaken; aanvangen; aanzetten; beginnen; inluiden; inschakelen; starten; van start gaan aanbinden; aanbreken; aangaan; aanknopen; afreizen; beginnen; een begin nemen; heengaan; inleiden; intreden; inzetten; lanceren; omhoogkomen; ondernemen; op de markt brengen; op gang komen; openen; opstarten; opstijgen; opvliegen; uitgeven; van wal gaan; van wal steken; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken
start to aanvangen; beginnen; starten; van start gaan
strike up aanvangen; beginnen; starten; van start gaan opspelen; opspelen kaartspel
switch on aandoen; aanmaken; aanzetten; inschakelen; starten aandoen; aandraaien; inschakelen
take off aanvangen; beginnen; starten; van start gaan aanbreken; afdoen; afhandelen; afreizen; afsteken; afvaren; beginnen; beslechten; de hoogte ingaan; een begin nemen; heengaan; in de lucht omhoogstijgen; intreden; inzetten; kopiëren; nabootsen; namaken; omhoogkomen; ontkleden; op gang komen; opstappen; opstijgen; opvliegen; smeren; stijgen; twist uit de weg ruimen; uitdoen; uitkleden; uittrekken; verdwijnen; verlaten; vertrekken; verwijderen; weggaan; wegreizen; wegtrekken; wegvaren
take on aanvangen; beginnen; starten; van start gaan aanbinden; aanknopen; aannemen; aanpakken; aanvaarden; accepteren; beginnen; onderhanden nemen; op zich nemen; van plan zijn
turn on aandoen; aanmaken; aanzetten; inschakelen; starten aandoen; aandraaien; inschakelen; ontsluiten; opendraaien; openen
undertake aanvangen; beginnen; starten; van start gaan aangaan; ondernemen
- beginnen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
open benaderbaar; eerlijk; frank; genaakbaar; gulweg; niet dicht; onbedekt; onbewimpeld; onomwonden; onoverdekt; onverholen; onverhuld; open; openhartig; oprecht; rechtschapen; rechttoe; ronduit; toegankelijk; vrij; vrijelijk; vrijuit
put on aangedaan; aangezet; ingeschakeld
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
light licht; lichtwegend; loszinnig; niet donker; vederlicht
set up gesticht; opgericht

Verwandte Wörter für "starten":


Synonyms for "starten":


Antonyme für "starten":


Verwandte Definitionen für "starten":

 1. het gaan doen1
  • we starten een actie1
 2. bij het beginpunt vertrekken1
  • de hardlopers starten om negen uur1

Wiktionary Übersetzungen für starten:

starten
verb
 1. (overgankelijk) iets op gang brengen
starten
verb
 1. to begin; to start
 2. to start an activity
 3. to set in motion
 4. to begin
 5. to initiate operation of a vehicle or machine
 6. of an activity, to begin
 7. -
noun
 1. beginning of an activity
 2. -

Cross Translation:
FromToVia
starten boot amorcergarnir d’une amorce.
starten start off; start démarrer — Mettre en marche, en mouvement ou commencer. (Sens général).
starten leave; drive away; drive off; start off; start; absent onself; depart; go away; absent onself from; discharge; fire; fire off; start out; set off; set going partir — (vieilli) diviser en plusieurs parts. On ne l’emploie plus, en ce sens, que dans cette phrase :

start:

start [de ~ (m)] Nomen

 1. de start (aanvang; begin; opening; inzet)
  the beginning; the commencement; the start; the outset; the opening
 2. de start (openingsplechtigheid)
  the inauguration; the opening ceremony
 3. de start
  the launch
  – To activate an application program from the operating system's user interface. 2

Übersetzung Matrix für start:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
beginning aanvang; begin; inzet; opening; start aanhef; aanheffen; aansnijden; aanvangen; beginne; beginnen; entameren; hoofd; inzetten; titel
commencement aanvang; begin; inzet; opening; start
inauguration openingsplechtigheid; start eer; hulde; inauguratie; inhuldiging; initiatie; inwijding; inwijdingsplechtigheid; inzegening; inzegeningsplechtigheid; verering; wijdingsdienst
launch start
opening aanvang; begin; inzet; opening; start afzetgebied; afzetmarkt; barst; bijt; gat; groef; inkeping; kloof; ontsluiten; ontsluiting; opening; openlegging; openmaken; openstelling; reet; scheur; spleet; split; tussenruimte; uitsparing; wak
opening ceremony openingsplechtigheid; start
outset aanvang; begin; inzet; opening; start
start aanvang; begin; inzet; opening; start aanzet; initiatief
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
launch lanceren; laten opstijgen; op de markt brengen; oplaten; uitgeven
start aanbinden; aanbreken; aandoen; aangaan; aanknopen; aanmaken; aanvangen; aanzetten; afreizen; beginnen; een begin nemen; heengaan; inleiden; inluiden; inschakelen; intreden; inzetten; lanceren; omhoogkomen; ondernemen; op de markt brengen; op gang komen; openen; opstarten; opstijgen; opvliegen; starten; uitgeven; van start gaan; van wal gaan; van wal steken; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
opening inleidend; introducerend; voorafgaand; voorgaand

Verwandte Wörter für "start":


Wiktionary Übersetzungen für start:

start
noun
 1. een begin ergens van

Cross Translation:
FromToVia
start start départ — Début