Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. stelling:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für stelling (Niederländisch) ins Englisch

stelling:

stelling [de ~ (v)] Nomen

 1. de stelling (these; thesis; aanname)
  the premise; the thesis; the postulate
 2. de stelling (bewering)
  the statement; the assertion
 3. de stelling (rek; stellage; latwerk)
  the rack; the shelves
 4. de stelling (hypothese; veronderstelling)
  the hypothesis; the hypotheses
 5. de stelling (vraagstelling; probleemstelling)

Übersetzung Matrix für stelling:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
assertion bewering; stelling behoud; beweren; conservatie; handhaving; instandhouding
definition of a problem probleemstelling; stelling; vraagstelling interpellatie; vraag
hypotheses hypothese; stelling; veronderstelling stellingen; theses
hypothesis hypothese; stelling; veronderstelling onderstelling; theorie
postulate aanname; stelling; these; thesis postulaat; vooronderstelling
premise aanname; stelling; these; thesis postulaat; premisse; vooronderstelling; voorwaarde
rack latwerk; rek; stellage; stelling heugelstang; pijnbank; rek
shelves latwerk; rek; stellage; stelling legborden; planken; schappen
statement bewering; stelling aangifte; aantekening; bankafschrift; bekendmaking; bericht; bevestiging; beweren; bewering; boodschap; constatering; declaratie; financieel overzicht; frase; gewag; gezegde; instructie; kwestie; lijst; mededeling; melding; meningsuiting; noot; notitie; opgaaf; opgave; opheldering; opnoeming; opschrijving; opsomming; overzicht; probleem; proces verbaal; rapport; rekeningoverzicht; relaas; staat; statement; tijding; toelichting; uitdrukking; uitlating; uitlegging; uitspraak; vaststelling; verklaring; vermelding; verwittiging; vraagstuk; zegswijze; zin; zwaarte
thesis aanname; stelling; these; thesis dissertatie; eindscriptie; proefschrift; scriptie
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
postulate naar voren brengen; opperen; poneren; postuleren; stellen; vooronderstellen
premise beginnen met; vooropstellen; vooropzetten; vooruitzetten
rack aframmelen; afranselen; afrossen; aftuigen; in elkaar timmeren; overhevelen; overtappen; toetakelen

Verwandte Wörter für "stelling":


Synonyms for "stelling":


Verwandte Definitionen für "stelling":

 1. iets waarvan je zegt dat het zo is1
  • zijn stelling is dat kinderen teveel verwend worden1
 2. open kast om iets in op te bergen1
  • de stellingen in het magazijn staan vol dozen1

Wiktionary Übersetzungen für stelling:

stelling
noun
 1. een bewering die men als waarheid aangenomen wil zien worden
stelling
noun
 1. tentative conjecture in science
 2. structure made of scaffolding, for workers to stand on while working on a building
 3. an opinion, belief or principle
 4. proved mathematical statement
verb
 1. set up scaffolding

Cross Translation:
FromToVia
stelling frame; structure; carpentry; cross-beams charpente — charpenterie|fr assemblage de pièces de bois servant à une construction ou en faire partie.
stelling essay; thesis thèseproposition qu’on avancer avec l’intention de la défendre si elle attaquer.

Verwandte Übersetzungen für stelling