Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. tegenstelling:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für tegenstelling (Niederländisch) ins Englisch

tegenstelling:

tegenstelling [de ~ (v)] Nomen

 1. de tegenstelling (contrast)
  the contradistinction; the contrast; the opposite; the discrepancy
 2. de tegenstelling (strijdende opvatting)
  the opposite; the antipole

tegenstelling

 1. tegenstelling (oftewel)

Übersetzung Matrix für tegenstelling:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
antipole strijdende opvatting; tegenstelling antipool; tegendeel; tegenpool
contradistinction contrast; tegenstelling
contrast contrast; tegenstelling contrast
discrepancy contrast; tegenstelling discrepantie
opposite contrast; strijdende opvatting; tegenstelling antipool; antoniem; tegendeel; tegenovergestelde; tegenpool
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
either ..... or oftewel; tegenstelling
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
opposite aan de andere kant; aan de overkant; aan de overzijde; het onderste naar boven gekeerd; hiertegen; hiertegenover; omgekeerd; ondersteboven; onverenigbaar; strijdig; tegen; tegengesteld; tegenover; tegenoverliggend; tegenstrijdig

Verwandte Wörter für "tegenstelling":

 • tegenstellingen

Antonyme für "tegenstelling":


Verwandte Definitionen für "tegenstelling":

 1. mensen of dingen die elkaars tegenovergestelde zijn1
  • er is een tegenstelling tussen wat hij zegt en wat hij doet1

Wiktionary Übersetzungen für tegenstelling:

tegenstelling
noun
 1. het tegenovergestelde

Cross Translation:
FromToVia
tegenstelling antithesis antithèse — rhéto|fr figure par laquelle on opposer, dans un discours, des choses contraires les unes aux autres.