Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. tikken:
 2. tik:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für tikken (Niederländisch) ins Englisch

tikken:

tikken Verb (tik, tikt, tikte, tikten, getikt)

 1. tikken (aantikken; kloppen; aankloppen)
  to knock; to tap; tap at
  • knock Verb (knocks, knocked, knocking)
  • tap Verb (taps, tapped, tapping)
  • tap at Verb
 2. tikken (typen; machineschrijven)
  to type; to typewrite
  • type Verb (types, typed, typing)
  • typewrite Verb (typewrites, typewrote, typewriting)
 3. tikken
  to tap
  – To touch an item once with the tablet pen and then lift the pen quickly. 1
  • tap Verb (taps, tapped, tapping)

Konjugationen für tikken:

o.t.t.
 1. tik
 2. tikt
 3. tikt
 4. tikken
 5. tikken
 6. tikken
o.v.t.
 1. tikte
 2. tikte
 3. tikte
 4. tikten
 5. tikten
 6. tikten
v.t.t.
 1. heb getikt
 2. hebt getikt
 3. heeft getikt
 4. hebben getikt
 5. hebben getikt
 6. hebben getikt
v.v.t.
 1. had getikt
 2. had getikt
 3. had getikt
 4. hadden getikt
 5. hadden getikt
 6. hadden getikt
o.t.t.t.
 1. zal tikken
 2. zult tikken
 3. zal tikken
 4. zullen tikken
 5. zullen tikken
 6. zullen tikken
o.v.t.t.
 1. zou tikken
 2. zou tikken
 3. zou tikken
 4. zouden tikken
 5. zouden tikken
 6. zouden tikken
en verder
 1. ben getikt
 2. bent getikt
 3. is getikt
 4. zijn getikt
 5. zijn getikt
 6. zijn getikt
diversen
 1. tik!
 2. tikt!
 3. getikt
 4. tikkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

tikken [de ~] Nomen, Plural

 1. de tikken
  the taps
  • taps [the ~] Nomen

Übersetzung Matrix für tikken:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
knock aankloppen; klap; klop; lel; mep; tik; toegebrachte klap
tap betikken; kleine tik; klopje; kraan; tikje; waterkraan
taps tikken kranen; tappen
type aard; gast; genre; gozer; karakter; kerel; klasse; knakker; knul; letter; lettersoort; letterteken; lettertype; man; onderverdeling; slag; soort; type; vent
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
knock aankloppen; aantikken; kloppen; tikken
tap aankloppen; aantikken; kloppen; tikken aanroeren; aanstippen; aftappen; biertappen; even aanraken; tappen; tikken op
tap at aankloppen; aantikken; kloppen; tikken
type machineschrijven; tikken; typen typen
typewrite machineschrijven; tikken; typen

Verwandte Wörter für "tikken":


Synonyms for "tikken":


Verwandte Definitionen für "tikken":

 1. een of meer zachte klappen geven2
  • ik tikte hem op de schouder2
 2. een brief of tekst machinaal op papier zetten2
  • hij tikte de brief op de computer2

Wiktionary Übersetzungen für tikken:

tikken
verb
 1. to touch something, often repeatedly
 2. make a clicking noise

Cross Translation:
FromToVia
tikken knock; thump; beat; tap klopfen — Periodische Bewegung, die ein rhythmisches Geräusch entfaltet.
tikken hit; type; pat; tap taper — (familier, fr) frapper, donner un ou plusieurs coups.

tik:

tik [de ~ (m)] Nomen

 1. de tik (toegebrachte klap; klap; lel; klop; mep)
  the knock; the slap; the smack; the blow
 2. de tik (toegebrachte klap; jens; klap; )
  the smack; the slap; the blow

Übersetzung Matrix für tik:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blow dreun; jens; klap; klop; knal; lel; mep; tik; toegebrachte klap bluts; deuk; duw; duwtje; fiasco; flop; handslag; harde slag; hengst; instulping; klap; lel; mep; misrekening; misslag; muilpeer; opdonder; opduvel; oplawaai; peut; por; slag; sof; stoot; stootje; tegenvaller; teleurstelling; terugslag; zet
knock klap; klop; lel; mep; tik; toegebrachte klap aankloppen
slap dreun; jens; klap; klop; knal; lel; mep; tik; toegebrachte klap handslag; harde slag; klap; opstopper; pets; peut; stoot
smack dreun; jens; klap; klop; knal; lel; mep; tik; toegebrachte klap dreun; handslag; klap; klapzoen; knal; kwak; opstopper; pakkerd; peut; smak; stoot
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blow 'm piepen; 'm smeren; aanblazen; aanwakkeren; afzuigen; blazen; doen opvlammen; fellatio doen; fladderen; fluiten; hard waaien; hijgen; iets vergallen; pijpen; puffen; stuiven; verknoeien; waaien; wapperen; zuigen
knock aankloppen; aantikken; kloppen; tikken
slap hard slaan; hengsten; meppen; slaan; timmeren
smack een klap geven; hard slaan; hengsten; meppen; slaan; smakken; smakkend eten; timmeren

Verwandte Wörter für "tik":


Wiktionary Übersetzungen für tik:


Cross Translation:
FromToVia
tik hit; strike; knock; blow; smack; stroke; whack; move; turn coupimpression que fait un corps sur un autre en le frappant.

Verwandte Übersetzungen für tikken