Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. tja:


Niederländisch

Detailübersetzungen für tja (Niederländisch) ins Englisch

tja:

tja Adjektiv

  1. tja
    indeed; well

Übersetzung Matrix für tja:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
well bron; put; waterput; wel
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
indeed tja 'tuurlijk; allicht; beslist; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; echt; effectief; feitelijk; geheid; gewis; heus; jawel; jazeker; logisch; metterdaad; natuurlijk; ongetwijfeld; onontkomelijk; reëel; stellig; trouwens; uiteraard; vanzelfsprekend; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; wel; wel degelijk; weliswaar; welzeker; werkelijk; zeker; zonder twijfel; à propos
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
indeed inderdaad; ja
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
well tja blakend; blakend van gezondheid; fit; florerend; getraind; gezond; jawel; wel; welgesteld; welnu; welvarend; zonder ziekte