Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. toejuichen:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für toejuichen (Niederländisch) ins Englisch

toejuichen:

toejuichen Verb (juich toe, juicht toe, juichte toe, juichten toe, toegejuicht)

 1. toejuichen (bejubelen)
  to applaud; to acclaim; to cheer; hurray
  • applaud Verb (applauds, applauded, applauding)
  • acclaim Verb (acclaims, acclaimed, acclaiming)
  • cheer Verb (cheers, cheered, cheering)
  • hurray Verb
 2. toejuichen (aanvuren; aanmoedigen; bezielen)
  to encourage; to incite; to cheer on; to inspire; to fire; to strike into
  • encourage Verb (encourages, encouraged, encouraging)
  • incite Verb (incites, incited, inciting)
  • cheer on Verb (cheers on, cheered on, cheering on)
  • inspire Verb (inspires, inspired, inspiring)
  • fire Verb (fires, fired, firing)
  • strike into Verb (strikes into, struck into, striking into)

Konjugationen für toejuichen:

o.t.t.
 1. juich toe
 2. juicht toe
 3. juicht toe
 4. juichen toe
 5. juichen toe
 6. juichen toe
o.v.t.
 1. juichte toe
 2. juichte toe
 3. juichte toe
 4. juichten toe
 5. juichten toe
 6. juichten toe
v.t.t.
 1. heb toegejuicht
 2. hebt toegejuicht
 3. heeft toegejuicht
 4. hebben toegejuicht
 5. hebben toegejuicht
 6. hebben toegejuicht
v.v.t.
 1. had toegejuicht
 2. had toegejuicht
 3. had toegejuicht
 4. hadden toegejuicht
 5. hadden toegejuicht
 6. hadden toegejuicht
o.t.t.t.
 1. zal toejuichen
 2. zult toejuichen
 3. zal toejuichen
 4. zullen toejuichen
 5. zullen toejuichen
 6. zullen toejuichen
o.v.t.t.
 1. zou toejuichen
 2. zou toejuichen
 3. zou toejuichen
 4. zouden toejuichen
 5. zouden toejuichen
 6. zouden toejuichen
en verder
 1. ben toegejuicht
 2. bent toegejuicht
 3. is toegejuicht
 4. zijn toegejuicht
 5. zijn toegejuicht
 6. zijn toegejuicht
diversen
 1. juich toe!
 2. juicht toe!
 3. toegejuicht
 4. toejuigend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

toejuichen [znw.] Nomen

 1. toejuichen (aanvuren; aanmoedigen; stimuleren)
  the support; the encouragement; the motivation; the stimulation

Übersetzung Matrix für toejuichen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acclaim applaudiseren; applaus; bijval; handgeklap; instemming; klappen; open doekje; ovatie; toejuiching
cheer applaudiseren; applaus; bemoediging; handgeklap; jubelkreet; klappen; open doekje; ovatie; stimulering; toejuiching; vreugdegeschreeuw; vreugdekreet; vreugdeschreeuw
encouragement aanmoedigen; aanvuren; stimuleren; toejuichen aanmoediging; aansporen; aansporing; bemoediging; opmontering; opwekking; steun; stimulans; stimulering; vertroosting
fire brand; fik; gloed; haardvuur; hartstocht; hartstochtelijkheid; kachel; kacheltje; kleine kachel; overgave; passie; schieten; verwarming; vuren; vurigheid; vuur
motivation aanmoedigen; aanvuren; stimuleren; toejuichen basis; basislijn; beginsel; fundament; fundering; grondgedachte; grondlijn; grondslag; grondstelling; principe; uitgangspunt; uitgangsvorm; veronderstelling; vertrekpunt
stimulation aanmoedigen; aanvuren; stimuleren; toejuichen aanmoedigen; aanmoediging; aansporen; aansporing; aanzetten; animering; instigatie; opwekking; prikkel; steun; stimulans; stimulatie; stimuleren; stimulering
support aanmoedigen; aanvuren; stimuleren; toejuichen aanhangen; aanmoediging; aansporen; aansporing; assistentie; bijstand; dienst; dienstbetoon; driepoot; gunst; houvast; hulpbetoon; kost; medewerking; onderbouwing; onderhoud; onderhoudsgeld; onderstel; ondersteuning; opwekking; poot; rugsteun; schoorbalk; schraagpijler; schuinse steunbalk; sokkel; staander; steun; steunbalk; stimulans; stut; stutbalk; support; voedsel; voet; voetstuk; zuilvoet
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acclaim bejubelen; toejuichen
applaud bejubelen; toejuichen applaudisseren; klappen
cheer bejubelen; toejuichen blij maken; in verrukking brengen; plezieren; verblijden; verheugd; verrukken
cheer on aanmoedigen; aanvuren; bezielen; toejuichen
encourage aanmoedigen; aanvuren; bezielen; toejuichen aanjagen; aanmoedigen; aansporen; aanvuren; aanzetten; activeren; animeren; bemoedigen; bezielen; iemand motiveren; motiveren; opjutten; oppeppen; opwekken; porren; prikkelen; stimuleren; toemoedigen
fire aanmoedigen; aanvuren; bezielen; toejuichen aan de dijk zetten; afbranden; afdanken; afschieten; afvloeien; afvuren; congé geven; eruit gooien; leegbranden; ontheffen; ontslaan; platbranden; schieten; schoten lossen; uitbranden; uitsturen; van zijn positie verdrijven; verzenden; vuren; wegsturen; wegzenden
hurray bejubelen; toejuichen
incite aanmoedigen; aanvuren; bezielen; toejuichen aanmoedigen; aansporen; aanstoken; aanwakkeren; aanzetten; iemand motiveren; iemand opstoken; iets aanstoken; opfokken; ophitsen; opjutten; opruien; opstoken; opzetten; poken; prikkelen; stimuleren
inspire aanmoedigen; aanvuren; bezielen; toejuichen aanmoedigen; bezielen; een inspirerende werking hebben; iemand motiveren; inboezemen; ingeven; inspireren; prikkelen; stimuleren
strike into aanmoedigen; aanvuren; bezielen; toejuichen inboezemen; ingeven; inspireren
support aanmoedigen; activeren; behouden; bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; bezielen; bijspringen; bijvallen; dragen; financieel steunen; financieren; goedkeuren; homologeren; in stand houden; instemmen; meehelpen; met palen stutten; onderhouden; ondersteunen; oppeppen; opwekken; rugsteunen; schoren; schragen; steunen; stimuleren; stutten; van mening zijn; voorstaan
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
hurray hoera; hoezee

Wiktionary Übersetzungen für toejuichen:

toejuichen
verb
 1. met gejuich begroeten
toejuichen
verb
 1. to applaud

Cross Translation:
FromToVia
toejuichen acclaim; applaud; hail acclamersaluer par des acclamations.
toejuichen applaud; acclaim; clap applaudirbattre des mains en signe d’approbation.