Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. vergunnen:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für vergunnen (Niederländisch) ins Englisch

vergunnen:

vergunnen Verb (vergun, vergunt, vergunde, vergunden, vergund)

 1. vergunnen (verlenen; toekennen)
  to grant; to authorize; to permit; to authorise
  • grant Verb (grants, granted, granting)
  • authorize Verb, amerikanisch (authorizes, authorized, authorizing)
  • permit Verb (permits, permitted, permitting)
  • authorise Verb, britisch
 2. vergunnen (inwilligen; toestaan)
  to comply with; to grant; to award; to allow
  • comply with Verb (comply with, complied with, complying with)
  • grant Verb (grants, granted, granting)
  • award Verb (awards, awarded, awarding)
  • allow Verb (allows, allowed, allowing)
 3. vergunnen (autoriseren)
  to authorize; to allow; to permit; to authorise; to tolerate
  • authorize Verb, amerikanisch (authorizes, authorized, authorizing)
  • allow Verb (allows, allowed, allowing)
  • permit Verb (permits, permitted, permitting)
  • authorise Verb, britisch
  • tolerate Verb (tolerates, tolerated, tolerating)
 4. vergunnen (toestaan; laten; permitteren; )
  to concede; to grant; to allow; to permit; to submit to; to admit; to tolerate; to authorize; to authorise; to give one's fiat to
  • concede Verb (concedes, conceded, conceding)
  • grant Verb (grants, granted, granting)
  • allow Verb (allows, allowed, allowing)
  • permit Verb (permits, permitted, permitting)
  • submit to Verb (submits to, submitted to, submitting to)
  • admit Verb (admits, admited, admiting)
  • tolerate Verb (tolerates, tolerated, tolerating)
  • authorize Verb, amerikanisch (authorizes, authorized, authorizing)
  • authorise Verb, britisch
  • give one's fiat to Verb (gives one's fiat to, gave one's fiat to, giving one's fiat to)

Konjugationen für vergunnen:

o.t.t.
 1. vergun
 2. vergunt
 3. vergunt
 4. vergunnen
 5. vergunnen
 6. vergunnen
o.v.t.
 1. vergunde
 2. vergunde
 3. vergunde
 4. vergunden
 5. vergunden
 6. vergunden
v.t.t.
 1. heb vergund
 2. hebt vergund
 3. heeft vergund
 4. hebben vergund
 5. hebben vergund
 6. hebben vergund
v.v.t.
 1. had vergund
 2. had vergund
 3. had vergund
 4. hadden vergund
 5. hadden vergund
 6. hadden vergund
o.t.t.t.
 1. zal vergunnen
 2. zult vergunnen
 3. zal vergunnen
 4. zullen vergunnen
 5. zullen vergunnen
 6. zullen vergunnen
o.v.t.t.
 1. zou vergunnen
 2. zou vergunnen
 3. zou vergunnen
 4. zouden vergunnen
 5. zouden vergunnen
 6. zouden vergunnen
diversen
 1. vergun!
 2. vergunt!
 3. vergund
 4. vergunnend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für vergunnen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
grant beurs; stipendium; studiebeurs; studietoelage
permit entreebiljet; geleidebiljet; geleidebrief; kaart; kaartje; licentie; pas; pasje; paspoort; plaatsbewijs; ticket; toegangsbewijs; vergunning; vrijbrief; vrijgeleide
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
admit dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen als waar erkennen; autoriseren; biechten; binnen laten; bloot leggen; erkennen; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; iemand toelaten; inlaten; opbiechten; openbaren; opnemen; opvangen; reveleren; toegang verschaffen; toegeven; toelaten; toestemming verlenen; zich uiten
allow autoriseren; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; autoriseren; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; instemmen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; veroorloven
authorise autoriseren; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; verlenen autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; machtigen; permitteren; toestaan; toestemming verlenen; volmacht geven; volmachtigen
authorize autoriseren; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; verlenen autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; machtigen; permitteren; toestaan; toestemming verlenen; volmacht geven; volmachtigen
award inwilligen; toestaan; vergunnen
comply with inwilligen; toestaan; vergunnen naleven
concede dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; instemmen
give one's fiat to dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; toestemming verlenen
grant dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; verlenen akkoord gaan; cadeau doen; cadeau geven; instemmen; ondervragen; overhoren; schenken; uithoren; uitvragen; verhoren
permit autoriseren; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; verlenen akkoord gaan; autoriseren; fiatteren; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; in staat stellen; instemmen; mogelijk maken; permitteren; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; veroorloven
submit to dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen aanleunen; aanvaarden; accepteren; voor lief nemen; welgevallen; zich laten gevallen; zich laten welgevallen
tolerate autoriseren; dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen doorstaan; dragen; dulden; gedogen; harden; tolereren; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden

Wiktionary Übersetzungen für vergunnen:

vergunnen
Cross Translation:
FromToVia
vergunnen allow; permit; accord; admit; let permettre — Donner liberté, pouvoir de faire, de dire. (Sens général).