Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. verkavelen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für verkavelen (Niederländisch) ins Englisch

verkavelen:

verkavelen Verb (verkavel, verkavelt, verkavelde, verkavelden, verkaveld)

 1. verkavelen (verdelen; kavelen)
  to divide; to parcel out; lot
  • divide Verb (divides, divided, dividing)
  • parcel out Verb (parcels out, parcelled out, parcelling out)
  • lot Verb

Konjugationen für verkavelen:

o.t.t.
 1. verkavel
 2. verkavelt
 3. verkavelt
 4. verkavelen
 5. verkavelen
 6. verkavelen
o.v.t.
 1. verkavelde
 2. verkavelde
 3. verkavelde
 4. verkavelden
 5. verkavelden
 6. verkavelden
v.t.t.
 1. heb verkaveld
 2. hebt verkaveld
 3. heeft verkaveld
 4. hebben verkaveld
 5. hebben verkaveld
 6. hebben verkaveld
v.v.t.
 1. had verkaveld
 2. had verkaveld
 3. had verkaveld
 4. hadden verkaveld
 5. hadden verkaveld
 6. hadden verkaveld
o.t.t.t.
 1. zal verkavelen
 2. zult verkavelen
 3. zal verkavelen
 4. zullen verkavelen
 5. zullen verkavelen
 6. zullen verkavelen
o.v.t.t.
 1. zou verkavelen
 2. zou verkavelen
 3. zou verkavelen
 4. zouden verkavelen
 5. zouden verkavelen
 6. zouden verkavelen
diversen
 1. verkavel!
 2. verkavelt!
 3. verkaveld
 4. verkavelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für verkavelen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
lot aardig wat; bende; berg; borg; bouwterrein; bouwwerk; cautie; drom; garantie; gebied; gebouw; grote hoeveelheid; hoeveelheid; hoop; horde; kavel; kluit; levenslot; lot; lotsbestemming; massa; menigte; noodlot; onderpand; ongelukkig lot; overvloed; pand; partij; perceel; schare; terrein; waarborg; waarborging; waarborgsom
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
divide kavelen; verdelen; verkavelen hakken; in stukken hakken; loskoppelen; scheiden; splitsen; uit elkaar halen; uiteengaan; uitsplitsen
lot kavelen; verdelen; verkavelen
parcel out kavelen; verdelen; verkavelen ronddelen; rondgeven; rondreiken; uitdelen; uitreiken; verdelen