Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. verrekenen:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für verrekenen (Niederländisch) ins Englisch

verrekenen:

verrekenen Verb (verreken, verrekent, verrekende, verrekenden, verrekend)

 1. verrekenen (afbetalen; afrekenen; vereffenen)
  to pay off; to pay for
  • pay off Verb (pays off, paid off, paying off)
  • pay for Verb (pays for, paid for, paying for)
 2. verrekenen (vereffenen)
  to settle; to level; get even; to pay
  • settle Verb (settles, settled, settling)
  • level Verb (levels, levelled, levelling)
  • get even Verb
  • pay Verb (pays, paid, paying)
 3. verrekenen (in mindering brengen; aftrekken; inhouden; afhouden)
  to deduct
  • deduct Verb (deducts, deducted, deducting)
 4. verrekenen (zich bij het rekenen vergissen; zich misrekenen)
  to miscalculate
  • miscalculate Verb (miscalculates, miscalculated, miscalculating)
 5. verrekenen
  to clear
  – To collect the funds for a check and pay them to the check holder. When a check clears, the money has been withdrawn from the bank account and paid to the recipient. 1
  • clear Verb (clears, cleared, clearing)

Konjugationen für verrekenen:

o.t.t.
 1. verreken
 2. verrekent
 3. verrekent
 4. verrekenen
 5. verrekenen
 6. verrekenen
o.v.t.
 1. verrekende
 2. verrekende
 3. verrekende
 4. verrekenden
 5. verrekenden
 6. verrekenden
v.t.t.
 1. heb verrekend
 2. hebt verrekend
 3. heeft verrekend
 4. hebben verrekend
 5. hebben verrekend
 6. hebben verrekend
v.v.t.
 1. had verrekend
 2. had verrekend
 3. had verrekend
 4. hadden verrekend
 5. hadden verrekend
 6. hadden verrekend
o.t.t.t.
 1. zal verrekenen
 2. zult verrekenen
 3. zal verrekenen
 4. zullen verrekenen
 5. zullen verrekenen
 6. zullen verrekenen
o.v.t.t.
 1. zou verrekenen
 2. zou verrekenen
 3. zou verrekenen
 4. zouden verrekenen
 5. zouden verrekenen
 6. zouden verrekenen
diversen
 1. verreken!
 2. verrekent!
 3. verrekend
 4. verrekenend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für verrekenen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
deduct afname; daling; teruggang; terugloop; vermindering
level afgraven; afgraving; dimensieniveau; echelon; etage; gehalte; geleding; graad; gradatie; laag; mate; niveau; peil; plan; stand; verdieping; vlak; vlak maken; waterpas; woonlaag
pay arbeidsloon; bezoldiging; gage; honorarium; inkomen; inkomen uit onderneming; loon; loonzakje; salaris; salariëring; soldij; traktement; verdienste; wedde
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
clear verrekenen afdekken; afruimen; banen; bevrijden; dechargeren; emanciperen; inklaren; klaren; ledigen; leeghalen; leegmaken; legen; onschuldig verklaren; opruimen; reinigen; ruimen; schoonmaken; schoonpoetsen; uithalen; uitmesten; uitruimen; uitschakelen; uitverkopen; verlossen; vrijmaken; vrijpleiten; vrijspraak bepleiten; vrijspreken; vrijvechten; wissen; zuiveren
deduct afhouden; aftrekken; in mindering brengen; inhouden; verrekenen afleiden; deduceren
get even vereffenen; verrekenen
level vereffenen; verrekenen afplatten; effenen; gelijk trekken; gelijkmaken; nivelleren; platmaken; vlak maken
miscalculate een rekenfout maken; misrekenen; verrekenen; zich bij het rekenen vergissen; zich misrekenen
pay vereffenen; verrekenen afrekenen; bekostigen; belonen; besteden; betalen; bezoldigen; bijleggen; dokken; honoreren; lonen; meebetalen; salariëren; spenderen; uitbetalen; uitgeven; vereffenen; voldoen
pay for afbetalen; afrekenen; vereffenen; verrekenen
pay off afbetalen; afrekenen; vereffenen; verrekenen afrekenen; betalen; dokken
settle vereffenen; verrekenen aanzuiveren; afdoen; afhandelen; beslechten; betalen; bezinken; bijleggen; effenen; egaliseren; genoegdoen; goedmaken; koloniseren; nabetalen; neerstrijken; plaatsnemen; regelen; rekening betalen; ruzie afsluiten; ruzie bijleggen; schikken; settelen; twist uit de weg ruimen; vereffenen; verzoenen; vestigen; voldoen; zich nestelen; zich vestigen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
level effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit; waterpas
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
clear aanschouwelijk; af; afgedaan; afgelopen; begrijpelijk; bevattelijk; blank; bleek; blij; blijgeestig; blijmoedig; dartel; direct; doorschijnend; doorzichtig; duidelijk; duidelijk klinkend; fideel; flagrant; fleurig; geestig; gereed; geëindigd; helder; helderklinkend; herkenbaar; inzichtelijk; jolig; klaar; klaar als een klontje; klare; kleurig; kleurloos; kwiek; levendig; loos; lustig; monter; onbewolkt; ongekleurd; onmiskenbaar; opgeruimd; opgetogen; opgewekt; over; overduidelijk; recht door zee; regelrecht; transparant; uit; uitgelaten; verhelderend; verstaanbaar; voltooid; voorbij; vrij; vrolijk; wakker; welgemoed; zo klaar als een klontje; zonder taak; zonneklaar; zonnig

Wiktionary Übersetzungen für verrekenen:

verrekenen
verb
 1. to go through as payment

Cross Translation:
FromToVia
verrekenen acquit; absolve; cancel; clear; square; pay off acquitterrendre quitte, libérer des dettes. Il se dit en parlant des personne et des choses.