Niederländisch

Detailübersetzungen für vervallen (Niederländisch) ins Englisch

vervallen:

vervallen Verb (verval, vervalt, verviel, vervielen, vervallen)

 1. vervallen (bouwvallig worden)
  to deteriorate; to decay
  • deteriorate Verb (deteriorates, deteriorated, deteriorating)
  • decay Verb (decaies, decayed, decaying)
 2. vervallen (verstrijken; voorbijgaan; verlopen; vergaan; aflopen)
  to expire; to elapse; to pass; to go by
  • expire Verb (expires, expired, expiring)
  • elapse Verb (elapses, elapsed, elapsing)
  • pass Verb (passes, passed, passing)
  • go by Verb (goes by, went by, going by)
 3. vervallen (flauw hellend aflopend; aflopen; glooien)
  to incline; to slope; to slant; to shelve
  • incline Verb (inclines, inclined, inclining)
  • slope Verb (slopes, sloped, sloping)
  • slant Verb (slants, slanted, slanting)
  • shelve Verb (shelves, shelved, shelving)
 4. vervallen (minder worden; declineren; afnemen; )
  to decrease; to decline; to shrink; to remove; to dwindle; wain; to take away; to go thieving; be shortcoming
  • decrease Verb (decreases, decreased, decreasing)
  • decline Verb (declines, declined, declining)
  • shrink Verb (shrinks, shrank, shrinking)
  • remove Verb (removes, removed, removing)
  • dwindle Verb (dwindles, dwindled, dwindling)
  • wain Verb
  • take away Verb (takes away, took away, taking away)
  • go thieving Verb (goes thieving, went thieving, going thieving)
 5. vervallen (wegzinken; wegglijden; inzinken; )
  to prolapse; to subside; be going down hill; to sink; to sag; to go under
 6. vervallen (vergaan; verkommeren)
  to decay; to disintegrate; fall into decay; to crumble; to fall apart; to fall to bits; go to ruin; to fall to pieces

Konjugationen für vervallen:

o.t.t.
 1. verval
 2. vervalt
 3. vervalt
 4. vervallen
 5. vervallen
 6. vervallen
o.v.t.
 1. verviel
 2. verviel
 3. verviel
 4. vervielen
 5. vervielen
 6. vervielen
v.t.t.
 1. ben vervallen
 2. bent vervallen
 3. is vervallen
 4. zijn vervallen
 5. zijn vervallen
 6. zijn vervallen
v.v.t.
 1. was vervallen
 2. was vervallen
 3. was vervallen
 4. waren vervallen
 5. waren vervallen
 6. waren vervallen
o.t.t.t.
 1. zal vervallen
 2. zult vervallen
 3. zal vervallen
 4. zullen vervallen
 5. zullen vervallen
 6. zullen vervallen
o.v.t.t.
 1. zou vervallen
 2. zou vervallen
 3. zou vervallen
 4. zouden vervallen
 5. zouden vervallen
 6. zouden vervallen
diversen
 1. verval!
 2. vervalt!
 3. vervallen
 4. vervallend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

vervallen Adjektiv

 1. vervallen (verstreken; beëindigd; verlopen; voorbij)
  expired; elapsed; lapsed
 2. vervallen (versleten; afgeleefd; oud; afgedragen; afgetrapt)
  decrepit; worn out; worn; worn with age; kicked off

vervallen [het ~] Nomen

 1. het vervallen (verstrijken)
  the elapsing; the passing; the lapsing

Übersetzung Matrix für vervallen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
decay bederf; verbasterd woord; verbastering; verrotting
decline achteruitgang; afname; daling; decadentie; grondverzakking; inzinking; minder worden; terugloop; val; verwording
decrease afname; afname voorraad; afnames; afzwakking; bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; daling; inkrimping; korten; kostenbesparing; krimpen; minder worden; minderen; reductie; teruggang; terugloop; val; verkorting; vermindering; vervallingen
elapsing verstrijken; vervallen
expired verlopen
incline afgang; berm; dijkhelling; glooiing; glooiingshoek; helling; talud
lapsing verstrijken; vervallen
pass bergpas; entreebiljet; kaart; kaartje; pas; pasje; paspoort; plaatsbewijs; ticket; toegangsbewijs
passing verstrijken; vervallen
prolapse inzinken; wegzinken
remove afnemen; afstoffen; afwissen
sag uitzakking; verzakking
shelve legbord
shrink psychiater
sink aanrecht; gootsteen; sink; spoelbak; wasbak; wastafel
slope afgang; berm; dijkhelling; flauwe helling; glooiing; glooiingshoek; helling; talud
subside afzwakken; verslappen; verzwakken
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
be going down hill afglijden; aftakelen; afzakken; inzinken; vervallen; wegglijden; wegzinken aftakelen; verzwakken; wegglijden
be shortcoming afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen
crumble vergaan; verkommeren; vervallen brokkelen; desintegreren; in elkaar storten; kruimelen; ten gronde gaan; uit elkaar vallen; uiteenvallen; verbrokkelen; verkruimelen
decay bouwvallig worden; vergaan; verkommeren; vervallen afrotten; bederven; ontbinden; rotten; vergaan; verrotten; verteren; wegrotten
decline afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen achteruitgaan; afkeuren; afnemen; afstemmen; afwijzen; bezwijken; declineren; instorten; minder worden; tenondergaan; teruggaan; verbuigen; vergaan; verrotten; verteren; vervoegen; verwerpen; wegrotten; weigeren; zinken
decrease afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; kleiner maken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen
deteriorate bouwvallig worden; vervallen afrotten; erger worden; ontbinden; rotten; vergaan; verrotten; verslechteren; verteren; wegrotten
disintegrate vergaan; verkommeren; vervallen desintegreren; in elkaar storten; ten gronde gaan; uit elkaar vallen; uiteenvallen
dwindle afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen afnemen; beperken; ineenkrimpen; ineenschrompelen; inkrimpen; inperken; kleiner worden; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; schrompelen; slinken; tanen; verkorten; verlagen; verminderen
elapse aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan
expire aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan doodgaan; heengaan; inslapen; ongeldig worden; ontslapen; overlijden; sterven; verscheiden
fall apart vergaan; verkommeren; vervallen desintegreren; in elkaar storten; ten gronde gaan; uit elkaar vallen; uiteenvallen
fall into decay vergaan; verkommeren; vervallen
fall to bits vergaan; verkommeren; vervallen desintegreren; in elkaar storten; ten gronde gaan; uit elkaar vallen; uiteenvallen
fall to pieces vergaan; verkommeren; vervallen desintegreren; in elkaar storten; kapotgaan; onklaar raken; stukgaan; ten gronde gaan; uit elkaar vallen; uiteenvallen
go by aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan
go thieving afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen achteroverdrukken; afnemen; benemen; gappen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken
go to ruin vergaan; verkommeren; vervallen
go under afglijden; aftakelen; afzakken; inzinken; vervallen; wegglijden; wegzinken onder water gaan; ondergaan; zinken
incline aflopen; flauw hellend aflopend; glooien; vervallen hellen; neigen; overhangen; overhellen; overhellen tot een denkwijze; tenderen naar; voorover buigen; voorover hellen
pass aflopen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan aanbieden; aangeven; aankomen; aanreiken; afgeven; besteden; bezoeken; doorbrengen; gaan; gebeuren; geven; iemand opzoeken; inhalen; langsgaan; langskomen; op visite gaan; overgeven; overhandigen; passeren; plaats hebben; reiken; slagen voor; slijten; toesteken; voorbijgaan; voorbijkomen; voorbijrijden; voorkomen; zich begeven; zich voordoen
prolapse afglijden; aftakelen; afzakken; inzinken; vervallen; wegglijden; wegzinken inzakken; sterk afnemen; teruglopen; vallen; verzakken; wegzakken; zakken in
remove afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen aanrekenen; aanwrijven; afdoen; afhandelen; afnemen; afscheiden; afstoffen; afvoeren; afzonderen; beslechten; demonteren; disloqueren; ecarteren; iemand iets verwijten; kwalijk nemen; ledigen; leeghalen; leegmaken; lichten; lozen; ontmantelen; onttakelen; ontzetten; reinigen; roeren; schoonmaken; schoonpoetsen; stoffen; twist uit de weg ruimen; uit de macht ontzetten; uit elkaar halen; uit elkaar nemen; uiteen nemen; uithalen; uitscheiden; uitstoten; uitwerpen; verhuizen; verleggen; verplaatsen; verschikken; verschuiven; vervoeren; vervreemden; verwijderen; verzetten; wegbrengen; wegdoen; weghalen; wegleiden; wegnemen; wegvoeren; wegwerken; zuiveren
sag afglijden; aftakelen; afzakken; inzinken; vervallen; wegglijden; wegzinken doorbuigen; doorzakken; gaan hangen; inzakken; sterk afnemen; teruglopen; uitbuiken; uitzakken; vallen; verzakken; wegzakken; zakken in
shelve aflopen; flauw hellend aflopend; glooien; vervallen
shrink afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen achteruitdeinzen; achteruitgaan; afnemen; afnemend; ineenkrimpen; ineenschrompelen; inkrimpen; kleiner maken; kleiner worden; krimpen; minder worden; schrompelen; slinken; slinkend; tanend; terugdeinzen; terugschrikken; terugwijken; verkleinen; verminderen
sink afglijden; aftakelen; afzakken; inzinken; vervallen; wegglijden; wegzinken afnemen; doen zinken; inkrimpen; kelderen; krimpen; minder worden; onder water gaan; ondergaan; slinken; verkleinen; verminderen; verzakken; zakken; zinken
slant aflopen; flauw hellend aflopend; glooien; vervallen hellen; overhellen; voorover buigen; voorover hellen
slope aflopen; flauw hellend aflopend; glooien; vervallen hellen; overhellen; voorover buigen; voorover hellen
subside afglijden; aftakelen; afzakken; inzinken; vervallen; wegglijden; wegzinken in elkaar zakken; ineenkrimpen; ineenschrompelen; invallen; inzakken; inzinken; luwen; schrompelen; tot bedaren komen; uitrazen; uitwoeden; verflauwen; verzakken; wegsterven; wegzakken; zakken in
take away afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen achteroverdrukken; afhalen; afnemen; afvoeren; benemen; gappen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; meedragen; meenemen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; ophalen; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegdragen; weghalen; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken; wegsjouwen; wegslepen; wegvoeren
wain afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
decrepit afgedragen; afgeleefd; afgetrapt; oud; versleten; vervallen
elapsed beëindigd; verlopen; verstreken; vervallen; voorbij
expired beëindigd; verlopen; verstreken; vervallen; voorbij afgestorven; dood; doodgegaan; gestorven; heengegaan; overleden
lapsed beëindigd; verlopen; verstreken; vervallen; voorbij
worn afgedragen; afgeleefd; afgetrapt; oud; versleten; vervallen doorgesleten; uitgeleefd; uitgesleten
worn out afgedragen; afgeleefd; afgetrapt; oud; versleten; vervallen afgemat; afgesloofd; bekaf; dodelijk vermoeid; doodmoe; doodop; hondsmoe; op; uitgeleefd
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
kicked off afgedragen; afgeleefd; afgetrapt; oud; versleten; vervallen
passing eindig; in het voorbijgaan; losjes; terloops; vergankelijk; voorbijgaand
worn with age afgedragen; afgeleefd; afgetrapt; oud; versleten; vervallen uitgeleefd

Wiktionary Übersetzungen für vervallen:

vervallen
verb
 1. to reach the date when payment is due
 2. become invalid
 3. move downwards
 4. deteriorate
adjective
 1. having fallen into a state of disrepair

Cross Translation:
FromToVia
vervallen obsolete désuet — qui n’est plus en usage
vervallen expired périmé — Dont la date limite de consommation est dépassée.

Verwandte Übersetzungen für vervallen