Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. voor elkaar krijgen:
 2. Wiktionary:
  • voor elkaar krijgen → nail


Niederländisch

Detailübersetzungen für voor elkaar krijgen (Niederländisch) ins Englisch

voor elkaar krijgen:

voor elkaar krijgen Verb

 1. voor elkaar krijgen (klaarspelen; fiksen; flikken)
  cope; to manage; to fix; to bring off; to pull off
  • cope Verb
  • manage Verb (manages, managed, managing)
  • fix Verb (fixes, fixed, fixing)
  • bring off Verb (brings off, brought off, bringing off)
  • pull off Verb (pulls off, pulled off, pulling off)
 2. voor elkaar krijgen (bewerkstelligen; klaarspelen; bedingen; fixen; lappen)
  to accomplish; to succeed
  • accomplish Verb (accomplishes, accomplished, accomplishing)
  • succeed Verb (succeeds, succeeded, succeeding)
 3. voor elkaar krijgen (klaarspelen; fiksen)
  to manage; to get done; to fix; to pull it off; to fix it up; to finish; to pull the trick
  • manage Verb (manages, managed, managing)
  • get done Verb (gets done, got done, getting done)
  • fix Verb (fixes, fixed, fixing)
  • pull it off Verb (pulls it off, pulled it off, pulling it off)
  • fix it up Verb (fixes it up, fixed it up, fixing it up)
  • finish Verb (finishes, finished, finishing)
  • pull the trick Verb (pulls the trick, pulled the trick, pulling the trick)
 4. voor elkaar krijgen (tot stand brengen)
  to generate; to produce; to bring about; to bring forth; to create
  • generate Verb (generates, generated, generating)
  • produce Verb (produces, produced, producing)
  • bring about Verb (brings about, brought about, bringing about)
  • bring forth Verb (brings forth, brought forth, bringing forth)
  • create Verb (creates, created, creating)

Übersetzung Matrix für voor elkaar krijgen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
finish afkrijgen; afwerking; einde; eindpunt; eindstreep; end; fineer; finish; finishlijn; meet; uitpraten; uitpraten tot het eind; uitspreken
fix impasse
get done afkrijgen
produce artikelen; koopwaar; voorwerpen; waar
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accomplish bedingen; bewerkstelligen; fixen; klaarspelen; lappen; voor elkaar krijgen afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; beëindigen; completeren; doen; een einde maken aan; functie bekleden; handelen; klaarkrijgen; klaarmaken; totstandbrengen; uitrichten; uitvoeren; verrichten; vervullen; volbrengen; volmaken; voltooien; volvoeren
bring about tot stand brengen; voor elkaar krijgen bewerkstelligen; losmaken; realiseren; teweegbrengen; totstandbrengen; veroorzaken; verwerkelijken; verwezenlijken
bring forth tot stand brengen; voor elkaar krijgen baren; bevallen; ter wereld brengen; voortbrengen
bring off fiksen; flikken; klaarspelen; voor elkaar krijgen
cope fiksen; flikken; klaarspelen; voor elkaar krijgen
create tot stand brengen; voor elkaar krijgen afwisselen; concipiëren; herzien; in het leven roepen; maken; scheppen; veranderen; verwekken; verwisselen; wijzigen
finish fiksen; klaarspelen; voor elkaar krijgen aankomen; afdoen; afkrijgen; aflopen; afmaken; afronden; afsluiten; afwerken; beslissen; besluiten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; finishen; garneren; in orde maken; klaarkrijgen; klaarmaken; klaren; ledigen; leegdrinken; leegeten; leeghalen; leegmaken; naar einde toewerken; opdrinken; opeten; opgebruiken; ophouden; opkrijgen; opmaken; opruimen; opsmukken; perfectioneren; regelen; reinigen; schoonmaken; schotels garneren; stoppen; ten einde lopen; uitdrinken; uithalen; uitkrijgen; uitmesten; uitpraten; uitruimen; uitspelen; uitspreken; versieren; vervolledigen; vervolmaken; volbrengen; volledig maken; volmaken; voltooien
fix fiksen; flikken; klaarspelen; voor elkaar krijgen aan een touw vastleggen; aan elkaar binden; aan elkaar knopen; aanhechten; aanpassen; afdoen; afstellen; afstemmen; bevestigen; bijstellen; fiksen; fixeren; goedmaken; hechten; herstellen; iets regelen; in orde maken; klaren; knopen; maken; onuitwisbaar maken; rechtstrijken; rechtzetten; regelen; repareren; schikken; strikken; vastknopen; vastleggen; verhelpen
fix it up fiksen; klaarspelen; voor elkaar krijgen
generate tot stand brengen; voor elkaar krijgen activeren; opleven; opwekken; reanimeren; tot leven wekken; verlevendigen
get done fiksen; klaarspelen; voor elkaar krijgen afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; beëindigen; completeren; een einde maken aan; klaarkrijgen; klaarmaken; volbrengen; volmaken; voltooien
manage fiksen; flikken; klaarspelen; voor elkaar krijgen administreren; beheren; besturen; bolwerken; iets aankunnen; managen; rondkomen; uitkomen; zich kunnen bedruipen
produce tot stand brengen; voor elkaar krijgen fabriceren; laten zien; losmaken; maken; opbrengen; opleveren; produceren; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; teweegbrengen; vervaardigen; verwekken; voordedaghalen; voortbrengen
pull it off fiksen; klaarspelen; voor elkaar krijgen
pull off fiksen; flikken; klaarspelen; voor elkaar krijgen afrukken; afscheuren
pull the trick fiksen; klaarspelen; voor elkaar krijgen
succeed bedingen; bewerkstelligen; fixen; klaarspelen; lappen; voor elkaar krijgen een prestatie leveren; lukken; presteren

Wiktionary Übersetzungen für voor elkaar krijgen:

voor elkaar krijgen
verb
 1. accomplish something completely and successfully

Verwandte Übersetzungen für voor elkaar krijgen