Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. zien:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für zien (Niederländisch) ins Englisch

zien:

zien Verb (zie, ziet, zag, zagen, gezien)

 1. zien (aanschouwen; opmerken; kijken; )
  to see; to notice; to perceive; to become aware of; to behold; to see in
  • see Verb (sees, saw, seeing)
  • notice Verb (notices, noticed, noticing)
  • perceive Verb (perceives, perceived, perceiving)
  • become aware of Verb (becomes aware of, becoming aware of)
  • behold Verb (beholds, beholding)
  • see in Verb (sees in, saw in, seeing in)
 2. zien (bespeuren; voelen; waarnemen; )
  to see; to feel; to perceive; to notice; to sense; to observe
  • see Verb (sees, saw, seeing)
  • feel Verb (feels, felt, feeling)
  • perceive Verb (perceives, perceived, perceiving)
  • notice Verb (notices, noticed, noticing)
  • sense Verb (senses, sensed, sensing)
  • observe Verb (observes, observed, observing)
 3. zien (observeren; kijken; bekijken; gadeslaan; waarnemen)
  to see; to watch; to look at; to view; to spectate
  • see Verb (sees, saw, seeing)
  • watch Verb (watches, watched, watching)
  • look at Verb (looks at, looked at, looking at)
  • view Verb (views, viewed, viewing)
  • spectate Verb (spectates, spectated, spectating)
  to observe
  – observe with care or pay close attention to 1
  • observe Verb (observes, observed, observing)
 4. zien (waarnemen; observeren; bekijken; )
  to perceive; to attend; to observe; to witness
  • perceive Verb (perceives, perceived, perceiving)
  • attend Verb (attends, attended, attending)
  • observe Verb (observes, observed, observing)
  • witness Verb (witnesss, witnessed, witnessing)

Konjugationen für zien:

o.t.t.
 1. zie
 2. ziet
 3. ziet
 4. zien
 5. zien
 6. zien
o.v.t.
 1. zag
 2. zag
 3. zag
 4. zagen
 5. zagen
 6. zagen
v.t.t.
 1. heb gezien
 2. hebt gezien
 3. heeft gezien
 4. hebben gezien
 5. hebben gezien
 6. hebben gezien
v.v.t.
 1. had gezien
 2. had gezien
 3. had gezien
 4. hadden gezien
 5. hadden gezien
 6. hadden gezien
o.t.t.t.
 1. zal zien
 2. zult zien
 3. zal zien
 4. zullen zien
 5. zullen zien
 6. zullen zien
o.v.t.t.
 1. zou zien
 2. zou zien
 3. zou zien
 4. zouden zien
 5. zouden zien
 6. zouden zien
diversen
 1. zie!
 2. ziet!
 3. gezien
 4. ziend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

zien [znw.] Nomen

 1. zien (observeren; aanschouwen)
  the observe; the observation

Übersetzung Matrix für zien:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
notice bekijks; congé; convocatie; huuropzegging; informatie; kennisgeving; mededeling; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring; verwittiging
observation aanschouwen; observeren; zien aandacht; aanmerking; aanschouwing; apperceptie; attentie; bemerking; beschouwing; bewaking; controle; hoede; observatie; oplettendheid; opmerking; opmerkzaamheid; perceptie; surveillance; waarneming
observe aanschouwen; observeren; zien
sense bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; bezinning; brein; denkvermogen; geest; hersens; inkeer; ratio; strekking; tendens; vernuft; verstand
view aanblik; aanzicht; aspect; begrip; benul; bezichtigen; bezichtiging; denkbeeld; doorkijk; facet; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; opzicht; overtuiging; panorama; perspectief; prospect; standpunt; uitzicht; vaststaande mening; vergezicht; verreikend uitzicht; visie; vue; weergave; zicht; zienswijs; zienswijze
watch bewaking; controle; hoede; horloge; op wacht staan; surveillance
witness getuige; getuige voor de rechtbank; kroongetuige; omstander; toeschouwer
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
attend bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aandachtig luisteren; aanwezig zijn; assisteren; bijspringen; bijstaan; bijwonen; helpen; ondersteunen; opdagen; opduiken; opkomen; opletten; seconderen; toeluisteren; verschijnen; weldoen
become aware of aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien gewaarworden; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen; uit elkaar houden; uiteenhouden
behold aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien
feel bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; ontwaren; voelen; waarnemen; zien beleven; betasten; bevoelen; ervaren; gewaarworden; iets voelen; inleven; invoelen; meeleven; ondervinden; voelen
look at bekijken; gadeslaan; kijken; observeren; waarnemen; zien aanblikken; aankijken; aanschouwen; aanzien; bekijken; bezichtigen; bezien; inspecteren; kijken naar
notice aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; gewaarworden; kijken; merken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; voelen; waarnemen; zien bekrachtigen; bemerken; bestempelen; certificeren; gewaarworden; merken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; te zien krijgen; uit elkaar houden; uiteenhouden; waarmerken; waarnemen
observe bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; ontwaren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aankijken; bekijken; bemerken; gadeslaan; gewaarworden; in de gaten houden; in het oog houden; merken; opdagen; opduiken; opkomen; opletten; opmerken; signaleren; toekijken; toeschouwen; toezien; verschijnen; waarnemen
perceive aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; turen; voelen; waarnemen; zien gewaarworden; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen; uit elkaar houden; uiteenhouden
see aanschouwen; bekijken; bemerken; bespeuren; gadeslaan; gewaarworden; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; voelen; waarnemen; zien aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien; gewaarworden; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen; uit elkaar houden; uiteenhouden; visualiseren
see in aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien
sense bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; ontwaren; voelen; waarnemen; zien aanvoelen; gewaarworden; lucht krijgen van; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen; uit elkaar houden; uiteenhouden; voorvoelen
spectate bekijken; gadeslaan; kijken; observeren; waarnemen; zien in de gaten houden; in het oog houden; opletten; toezien
view bekijken; gadeslaan; kijken; observeren; waarnemen; zien aanblikken; aankijken; aanschouwen; aanzien; bekijken; bezichtigen; bezien; controleren; examineren; inspecteren; keuren; schouwen; weergeven
watch bekijken; gadeslaan; kijken; observeren; waarnemen; zien aanblikken; aandacht erbij houden; aankijken; aanzien; begluren; bekijken; bewaken; bezichtigen; blikken; blikken werpen; gadeslaan; gluren; in de gaten houden; in het oog houden; inspecteren; kijken; opletten; oppassen; patrouilleren; schouwen; surveilleren; toekijken; toeschouwen; toezicht houden; toezien; uitkijken; volgen; voorzichtig zijn; waken; wakker blijven
witness bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aanwezig zijn; bijwonen; getuigen van; laten blijken; laten zien; meemaken; opdagen; opduiken; opkomen; verschijnen
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sense sensueel; wulps; zinlijk; zintuiglijke

Verwandte Wörter für "zien":

 • ziens

Verwandte Definitionen für "zien":

 1. een bepaald uiterlijk hebben2
  • wat zie je bleek!2
 2. het begrijpen2
  • hij ziet nu wel dat zij gelijk had2
 3. het met je ogen waarnemen2
  • ik zie in de verte een man lopen2

Wiktionary Übersetzungen für zien:

zien
verb
 1. waarnemen met het oog
 2. het vermogen waar te nemen
zien
verb
 1. perceive with the eyes
 2. display
 3. to conceive of something or someone

Cross Translation:
FromToVia
zien see; witness voir — Percevoir l’image des objets par l’organe de la vue

Verwandte Übersetzungen für zien