Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. adjunct:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für adjunct (Niederländisch) ins Englisch

adjunct:

adjunct Adjektiv

  1. adjunct (loco-)
    deputy; assistant

adjunct [de ~ (m)] Nomen

  1. de adjunct
    the assistant

Übersetzung Matrix für adjunct:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
assistant adjunct assistent; assistente; helper; hulp; hulpje; knecht; secondant
deputy afgevaardigde; gecommitteerde; gedelegeerde; gedeputeerde; hulpkracht; invaller; noodhulp; plaatsvervanger; remplaçant; representant; substituut; vertegenwoordiger
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
assistant adjunct; loco-
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
deputy adjunct; loco- loco-; plaatsvervangend; waarnemend

Verwandte Wörter für "adjunct":

  • adjuncten

Wiktionary Übersetzungen für adjunct:

adjunct
noun
  1. ambtenaar of functionaris, aan een hogere toegevoegd om deze in zijn ambtsbezigheden bij te staan en bij afwezigheid te vervangen

Cross Translation:
FromToVia
adjunct assistant; helper; aid; aide; adjunct adjointpersonne qui est adjoindre à une autre pour certaines fonctions.

Verwandte Übersetzungen für adjunct