Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. binnen een tijdsspanne:


Niederländisch

Detailübersetzungen für binnen een tijdsspanne (Niederländisch) ins Englisch

binnen een tijdsspanne:

binnen een tijdsspanne Adjektiv

  1. binnen een tijdsspanne (binnen)

Übersetzung Matrix für binnen een tijdsspanne:

OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
during staande
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
at which time binnen; binnen een tijdsspanne gedurende; in het verloop van
during binnen; binnen een tijdsspanne gedurende; gedurende geruime tijd; in het verloop van; ondertussen; terwijl; tijdens
in the course of binnen; binnen een tijdsspanne gedurende; in het verloop van

Verwandte Übersetzungen für binnen een tijdsspanne