Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. bouwklaar maken:


Niederländisch

Detailübersetzungen für bouwklaar maken (Niederländisch) ins Englisch

bouwklaar maken:

bouwklaar maken Verb

  1. bouwklaar maken (ontginnen)
    to reclaim; to develop
    • reclaim Verb (reclaims, reclaimed, reclaiming)
    • develop Verb (develops, developped, developping)

Übersetzung Matrix für bouwklaar maken:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
develop bouwklaar maken; ontginnen bouwrijp maken; doorgroeien; evolueren; geschikt maken voor bebouwing; groeien; groot worden; koloniseren; ontginnen; ontplooien; ontwikkelen; opgroeien; settelen; tot ontwikkeling brengen; uiteenvouwen; vestigen; volgroeien; volwassen worden; voor landbouw klaar maken
reclaim bouwklaar maken; ontginnen terugeisen; terugvorderen

Verwandte Übersetzungen für bouwklaar maken