Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. gedurende geruime tijd:


Niederländisch

Detailübersetzungen für gedurende geruime tijd (Niederländisch) ins Englisch

gedurende geruime tijd:

gedurende geruime tijd Adjektiv

  1. gedurende geruime tijd

Übersetzung Matrix für gedurende geruime tijd:

OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
during staande
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
during gedurende geruime tijd binnen; binnen een tijdsspanne; gedurende; in het verloop van; ondertussen; terwijl; tijdens
during long time gedurende geruime tijd

Verwandte Übersetzungen für gedurende geruime tijd