Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. haardstede:


Niederländisch

Detailübersetzungen für haardstede (Niederländisch) ins Englisch

haardstede:

haardstede [de ~] Nomen

  1. de haardstede (haard; stookplaats; vuurhaard; haardstee)
    the fireplace; the hearth; the furnace; the fireside

Übersetzung Matrix für haardstede:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fireplace haard; haardstede; haardstee; stookplaats; vuurhaard brandhaard; stookgelegenheid; vuurhaard
fireside haard; haardstede; haardstee; stookplaats; vuurhaard
furnace haard; haardstede; haardstee; stookplaats; vuurhaard cv-ketel; oven; verwarmingsketel
hearth haard; haardstede; haardstee; stookplaats; vuurhaard cv-ketel; verwarmingsketel

Verwandte Wörter für "haardstede":

  • haardsteden