Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. heel mooi:


Niederländisch

Detailübersetzungen für heel mooi (Niederländisch) ins Englisch

heel mooi:

heel mooi Adjektiv

  1. heel mooi (uitgelezen)
    exquisite; very pretty; dainty; superior; elite; choice; select

Übersetzung Matrix für heel mooi:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
choice keus; keuze; keuzemogelijkheid; optie; selectie; smaak; uitverkiezing; uitverkoring; verkiezing; voorkeur; voorliefde
elite elite; keur
exquisite beste; uitgelezene
superior baas; chef; hoofd; voorman; werkbaas
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
select kiezen; ordenen; rangeren; schiften; selecteren; selectie toepassen; sorteren; uitkiezen; uitloten; uitpikken; uitverkiezen; uitzoeken; verkiezen; ziften
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
choice heel mooi; uitgelezen briljant; excellent; puik; subliem; superbe; uitgelezen; uitgezocht; uitmuntend; uitnemend; uitstekend; voortreffelijk
dainty heel mooi; uitgelezen elegant; gracieus; sierlijk
elite heel mooi; uitgelezen
exquisite heel mooi; uitgelezen apart; bijzonder; enig; enig in zijn soort; glorierijk; heerlijk; hemels; kostelijk; lekker; luisterrijk; lustrijk; magnifiek; onvergelijkbaar; onvergelijkelijk; overheerlijk; prachtig; reuzelekker; riant; schitterend; smakelijk; uniek; verrukkelijk; zalig
select heel mooi; uitgelezen dierbaar; favoriete; geselecteerd; lievelings; select; toegenegen; verkoren
superior heel mooi; uitgelezen aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; superieur; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
very pretty heel mooi; uitgelezen

Verwandte Übersetzungen für heel mooi