Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. klusje:


Niederländisch

Detailübersetzungen für klusje (Niederländisch) ins Englisch

klusje:

klusje [het ~] Nomen

  1. het klusje (karweitje)
    the chore; the task; the job

Übersetzung Matrix für klusje:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chore karweitje; klusje arbeid; job; karwei; schoolopdracht; taak
job karweitje; klusje aanstelling; aanvraag; ambacht; ambt; arbeid; arbeidsplaats; baan; baantje; benoeming; beroep; betrekking; bezigheid; contract; dienstbetrekking; functie; inspanning; installatie; job; positie; taak; vak; werk; werkkring; werkplek; werkzaamheid
task karweitje; klusje arbeid; ingewikkeldheid; job; karwei; kwestie; moeilijkheid; opgaaf; opgave; probleem; schoolopdracht; taak; vraagstuk; zwaarte

Verwandte Wörter für "klusje":

  • klusjes

Verwandte Übersetzungen für klusje