Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. naar binnen vallen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für naar binnen vallen (Niederländisch) ins Englisch

naar binnen vallen:

naar binnen vallen Verb

  1. naar binnen vallen (invallen)
    to fall in; to enter; to come in
    • fall in Verb (falls in, fell in, falling in)
    • enter Verb (enters, entered, entering)
    • come in Verb (comes in, came in, coming in)

Übersetzung Matrix für naar binnen vallen:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
come in invallen; naar binnen vallen betreden; binnengaan; binnenkomen; binnenlopen; binnenstappen; binnentreden; ingaan
enter invallen; naar binnen vallen aangaan; aanknopen; aanmelden; aantreden; betreden; binnen gaan; binnengaan; binnenkomen; binnenlopen; binnenmarcheren; binnenstappen; binnentreden; binnentrekken; ingaan; inklaren; inschrijven; insturen; intekenen; invoeren; inzenden; klaren; opgeven; penetreren; subscriberen; toetreden
fall in invallen; naar binnen vallen aantreden; erin vallen; toetreden

Verwandte Übersetzungen für naar binnen vallen