Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. onderdoor:


Niederländisch

Detailübersetzungen für onderdoor (Niederländisch) ins Englisch

onderdoor:

onderdoor adv

  1. onderdoor
    under
  2. onderdoor

Übersetzung Matrix für onderdoor:

AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
underneath onderdoor daar beneden; onderen; onderop; onderuit; van onderen
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
under onderdoor beneden; daar beneden; gedurende; niet boven; onder; tijdens

Antonyme für "onderdoor":


Verwandte Definitionen für "onderdoor":

  1. er beneden langs1
    • ga je over die plank heen? nee, ik ga er onderdoor1