Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. opschepperig:


Niederländisch

Detailübersetzungen für opschepperig (Niederländisch) ins Englisch

opschepperig:

opschepperig Adjektiv

  1. opschepperig (protsend; schreeuwerig; protserig)
    boastful; lah-di-dah; flaunting; overweening; haughty; loud
  2. opschepperig (pocherig; brallerig; snoevend; grootsprakerig)

Übersetzung Matrix für opschepperig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
boasting bluf; branie; bravoure; dikdoenerij; gebluf; gebral; gepoch; grootspraak; opschepperij; snoeverij
bragging bluf; branie; dikdoenerij; gebluf; gebral; gepoch; grootspraak; opschepperij; snoeverij
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
boastful brallerig; grootsprakerig; opschepperig; pocherig; protsend; protserig; schreeuwerig; snoevend
bragging brallerig; grootsprakerig; opschepperig; pocherig; snoevend
grandiloquent brallerig; grootsprakerig; opschepperig; pocherig; snoevend bombastisch; gezwollen; hoogdravend; opgeblazen; pompeus
haughty opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig aanmatigend; arrogant; fier; flink; geringschattend; glorieus; groots; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; ijdel; ingebeeld; kleinerend; laatdunkend; minachtend; neerbuigend; prat; trots; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
overweening opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
boasting brallerig; grootsprakerig; opschepperig; pocherig; snoevend
flaunting opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig pralend
lah-di-dah opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig
loud opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig hard; joelend; keihard; lawaaierig; luid; luid klinkend; luidkeels; luidruchtig; oorverdovend; rumoerig; schreeuwend; uit volle borst

Verwandte Wörter für "opschepperig":

  • opschepperigheid, opschepperige