Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. overdenking:


Niederländisch

Detailübersetzungen für overdenking (Niederländisch) ins Englisch

overdenking:

overdenking [de ~ (v)] Nomen

  1. de overdenking (overpeinzing; meditatie; gepeins)
    the contemplation; the meditation; the reflection; the thought; the pondering
  2. de overdenking (overweging; afweging)
    the consideration; the deliberation; the reflexion; the ground

Übersetzung Matrix für overdenking:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
consideration afweging; overdenking; overweging beraad; beschouwing; bespiegeling; clementie; compassie; consideratie; gevoeligheid mbt het betamelijke; goedertierenheid; inschikkelijkheid; kiesheid; mildheid; observatie; overdenking met commentaar; toegeeflijkheid; toegevendheid; welwillendheid
contemplation gepeins; meditatie; overdenking; overpeinzing beschouwelijkheid; bespiegelen; bezinning; contemplatie; heroverweging
deliberation afweging; overdenking; overweging beraad
ground afweging; overdenking; overweging aarde; aardkorst; bodem; bodemoppervlak; bouwterrein; gebied; gemalen; grond; kavel; perceel; terrein; vermalen; vloer
meditation gepeins; meditatie; overdenking; overpeinzing bespiegeling; overdenking met commentaar
pondering gepeins; meditatie; overdenking; overpeinzing
reflection gepeins; meditatie; overdenking; overpeinzing afspiegeling; bespiegeling; bezinning; heroverweging; inkeer; overdenking met commentaar; reflectie; spiegelbeeld; spiegeling; weerkaatsing; weerschijn; weerschijnen; weerspiegelen; weerspiegeling
reflexion afweging; overdenking; overweging
thought gepeins; meditatie; overdenking; overpeinzing bespiegeling; brein; denkbeeld; denkvermogen; gedachte; geest; hersens; idee; mentale voorstelling; overdenking met commentaar; vernuft; verstand
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ground aarden; funderen; gronden; hameren; instellen; invoeren; kloppen met een hamer; koloniseren; onderbouwen; onderheien; oprichten; settelen; stichten; vestigen

Verwandte Wörter für "overdenking":

  • overdenkingen