Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. protserig:


Niederländisch

Detailübersetzungen für protserig (Niederländisch) ins Englisch

protserig:

protserig Adjektiv

  1. protserig (opzichtig; schreeuwerig)
    blatant; showy; obvious
  2. protserig (opschepperig; protsend; schreeuwerig)
    boastful; lah-di-dah; flaunting; overweening; haughty; loud

Übersetzung Matrix für protserig:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blatant opzichtig; protserig; schreeuwerig gewoonweg; hard; klinkklaar; lawaaierig; luid; luid klinkend; luidruchtig; puur; regelrecht; ronduit; rumoerig
boastful opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig brallerig; grootsprakerig; opschepperig; pocherig; snoevend
haughty opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig aanmatigend; arrogant; fier; flink; geringschattend; glorieus; groots; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; ijdel; ingebeeld; kleinerend; laatdunkend; minachtend; neerbuigend; prat; trots; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
obvious opzichtig; protserig; schreeuwerig begrijpelijk; duidelijk; eruitspringend; flagrant; frappant; helder; herkenbaar; in het oog lopend; in het oog springend; onmiskenbaar; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; overduidelijk; saillant; treffend; uitsteken; zo klaar als een klontje; zonneklaar
overweening opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig
showy opzichtig; protserig; schreeuwerig hard; luid; luid klinkend; spectaculair
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
flaunting opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig pralend
lah-di-dah opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig
loud opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig hard; joelend; keihard; lawaaierig; luid; luid klinkend; luidkeels; luidruchtig; oorverdovend; rumoerig; schreeuwend; uit volle borst

Verwandte Wörter für "protserig":

  • protserigheid, protserige