Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. reeks:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für reeks (Niederländisch) ins Englisch

reeks:

reeks [de ~] Nomen

 1. de reeks (aaneenschakeling; keten; serie; rij)
  the series; the sequence; the concatenation; the chain; the string; the succession
 2. de reeks (serie; aaneenschakeling)
  the series; the string; the sequence; the chain
 3. de reeks (aaneenschakeling; serie; rij; keten)
  the series; the sequence; the string; the chain; the succession
 4. de reeks (cyclus; serie)
  the cyclus; the sequence; the chain; the row
 5. de reeks (serie; cyclus)
  the series; the sequence; the row
 6. de reeks
  the sequence
  – An instance of a queryable type. 1

Übersetzung Matrix für reeks:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chain aaneenschakeling; cyclus; keten; reeks; rij; serie aaneengeschakelde ringen om iemand mee vast te binden; aaneenschakeling; boei; grootwinkelbedrijf; halsketting; halssnoer; kabel; kabeltouw; keten; ketting; kettinkje; kluister; samentrekking; samenvoeging; scheepskabel; scheepstouw; snoer; winkelketen
concatenation aaneenschakeling; keten; reeks; rij; serie
cyclus cyclus; reeks; serie
row cyclus; reeks; serie aaneenschakeling; botsing; colonne; conflict; dispuut; file; gelid; keten; ketting; meningsverschil; onenigheid; record; rij; rijtje; roeitochtje; ruzie; snoer; stennis; twist; woordenwisseling
sequence aaneenschakeling; cyclus; keten; reeks; rij; serie aaneenschakeling; opeenvolging; opvolging; samentrekking; samenvoeging; sequens; sequentie; successie; vervolgdeel
series aaneenschakeling; cyclus; keten; reeks; rij; serie aaneenschakeling; aaneenschakelingen; opeenvolgingen; reeksen; samentrekking; samenvoeging; series
string aaneenschakeling; keten; reeks; rij; serie bindgaren; bindtouwen; draad; garen; rijgsnoer; sliert; slingervormig ding; snaar; tekenreeks
succession aaneenschakeling; keten; reeks; rij; serie aaneenschakeling; erfopvolging; opeenvolging; opvolging; successie
- serie
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chain binden; boeien; ketenen; kluisteren; vastketenen; vastkluisteren; vastleggen
row roeien
string dichtrijgen; dichtsnoeren; rijgen; snoeren

Verwandte Wörter für "reeks":


Synonyms for "reeks":


Verwandte Definitionen für "reeks":

 1. rij van dingen die op elkaar volgen2
  • hij vulde een reeks cijfers in2

Wiktionary Übersetzungen für reeks:

reeks
noun
 1. een opeenvolgende rij van gebeurtenissen
reeks
noun
 1. a number of things that follow on one after the other
 2. television or radio program
 3. in analysis: sum of the terms of a sequence

Cross Translation:
FromToVia
reeks row; file; line; run; sequence rangée — Traductions à trier suivant le sens
reeks series sériesuite, succession, séquence.