Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. schooltijd:


Niederländisch

Detailübersetzungen für schooltijd (Niederländisch) ins Englisch

schooltijd:

schooltijd [de ~ (m)] Nomen

  1. de schooltijd
    the school-time; the school-hours; the school-years; the term

Übersetzung Matrix für schooltijd:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
school-hours schooltijd
school-time schooltijd
school-years schooltijd
term schooltijd aanduiding; benaming; benoeming; conditie; eis; frase; gezegde; looptijd; naam; periode; term; termijn; tijdsbestek; tijdsduur; uitdrukking; vereiste; voorwaarde; zegswijze; zin
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
term benoemen; een naam geven; noemen; vernoemen

Verwandte Wörter für "schooltijd":

  • schooltijden