Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. schreeuwend:
 2. schreeuwen:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für schreeuwend (Niederländisch) ins Englisch

schreeuwend:

schreeuwend Adjektiv

 1. schreeuwend (joelend)
  uproarious; shouting; screaming; loud; noisy

Übersetzung Matrix für schreeuwend:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
screaming gegil; gekrijs; geschreeuw
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
noisy joelend; schreeuwend gehorig; lawaaierig; luid; luidkeels; luidruchtig; roezemoezig; rumoerig; uit volle borst
screaming joelend; schreeuwend krijserig; schreeuwerig
uproarious joelend; schreeuwend
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
loud joelend; schreeuwend hard; keihard; lawaaierig; luid; luid klinkend; luidkeels; luidruchtig; oorverdovend; opschepperig; protsend; protserig; rumoerig; schreeuwerig; uit volle borst
shouting joelend; schreeuwend

schreeuwen:

schreeuwen Verb (schreeuw, schreeuwt, schreeuwde, schreeuwden, geschreeuwd)

 1. schreeuwen (bulderen; brullen; daveren; blaffen)
  to shout; to scream; to yell; to bark; to roar; to bellow; to shriek; to bawl; to rant; to rage; to boom; to cry out; to cry
  • shout Verb (shouts, shouted, shouting)
  • scream Verb (screams, screamed, screaming)
  • yell Verb (yells, yelled, yelling)
  • bark Verb (barks, barked, barking)
  • roar Verb (roars, roared, roaring)
  • bellow Verb (bellows, bellowed, bellowing)
  • shriek Verb (shrieks, shrieked, shrieking)
  • bawl Verb (bawls, bawled, bawling)
  • rant Verb (rants, ranted, ranting)
  • rage Verb (rages, raging)
  • boom Verb (booms, boomed, booming)
  • cry out Verb (cry out, cried out, crying out)
  • cry Verb (cries, cried, crying)
 2. schreeuwen (gillen; krijsen)
  to scream; to screech; to shriek; to squawk; to yell; to cry
  • scream Verb (screams, screamed, screaming)
  • screech Verb (screeches, screeched, screeching)
  • shriek Verb (shrieks, shrieked, shrieking)
  • squawk Verb (squawks, squawked, squawking)
  • yell Verb (yells, yelled, yelling)
  • cry Verb (cries, cried, crying)
 3. schreeuwen (blaffen; brullen; bulderen)
  to scream; to shout; to shriek; to yell; to bellow; to roar
  • scream Verb (screams, screamed, screaming)
  • shout Verb (shouts, shouted, shouting)
  • shriek Verb (shrieks, shrieked, shrieking)
  • yell Verb (yells, yelled, yelling)
  • bellow Verb (bellows, bellowed, bellowing)
  • roar Verb (roars, roared, roaring)

Konjugationen für schreeuwen:

o.t.t.
 1. schreeuw
 2. schreeuwt
 3. schreeuwt
 4. schreeuwen
 5. schreeuwen
 6. schreeuwen
o.v.t.
 1. schreeuwde
 2. schreeuwde
 3. schreeuwde
 4. schreeuwden
 5. schreeuwden
 6. schreeuwden
v.t.t.
 1. heb geschreeuwd
 2. hebt geschreeuwd
 3. heeft geschreeuwd
 4. hebben geschreeuwd
 5. hebben geschreeuwd
 6. hebben geschreeuwd
v.v.t.
 1. had geschreeuwd
 2. had geschreeuwd
 3. had geschreeuwd
 4. hadden geschreeuwd
 5. hadden geschreeuwd
 6. hadden geschreeuwd
o.t.t.t.
 1. zal schreeuwen
 2. zult schreeuwen
 3. zal schreeuwen
 4. zullen schreeuwen
 5. zullen schreeuwen
 6. zullen schreeuwen
o.v.t.t.
 1. zou schreeuwen
 2. zou schreeuwen
 3. zou schreeuwen
 4. zouden schreeuwen
 5. zouden schreeuwen
 6. zouden schreeuwen
en verder
 1. ben geschreeuwd
 2. bent geschreeuwd
 3. is geschreeuwd
 4. zijn geschreeuwd
 5. zijn geschreeuwd
 6. zijn geschreeuwd
diversen
 1. schreeuw!
 2. schreeuwt!
 3. geschreeuwd
 4. schreeuwend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

schreeuwen [de ~] Nomen, Plural

 1. de schreeuwen (roepen; kreten; gillen)
  the yelling; the shouts; the screams; the cries

Übersetzung Matrix für schreeuwen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bark bast; boomschors; schors
boom bam; bloei; dreun; explosie; hausse; hoogconjunctuur; klap; knal; kwak; ontlading; ontploffing; plof; plotselinge uitbarsting; rijzing; smak; toename; vooruitgang; vordering
cries gillen; kreten; roepen; schreeuwen
cry gil; kreet; roep; schreeuw; uitroep
rage dolheid; furie; giftigheid; kwaadheid; manie; pathologische opgewondenheid; rage; razernij; toorn; verbolgenheid; woede
roar gedruis; gegil; gekrijs; geschreeuw; rumoer; tumult
scream blunder; domheid; flater; gil; giller; kreet; misgreep; roep; schreeuw; uitroep
screams gillen; kreten; roepen; schreeuwen
screech gil; kreet; roep; schreeuw; uitroep
shout joelen
shouts gillen; kreten; roepen; schreeuwen
shriek gil; kreet; roep; schreeuw; uitroep
yell gil; kreet; leus; roep; schreeuw; strijdkreet; uitroep; yell
yelling gillen; kreten; roepen; schreeuwen gebrul; gebulder; gegil; gekrijs; gescheld; geschreeuw; getier
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bark blaffen; brullen; bulderen; daveren; schreeuwen blaffen; keffen
bawl blaffen; brullen; bulderen; daveren; schreeuwen foeteren; fulmineren; razen; te keer gaan; tekeergaan; tieren; uitvaren tegen; vuilbekken
bellow blaffen; brullen; bulderen; daveren; schreeuwen blèren; brullen; het uitgillen; uitroepen; uitschreeuwen
boom blaffen; brullen; bulderen; daveren; schreeuwen bloeien; knallen; tot hoogconjunctuur komen
cry blaffen; brullen; bulderen; daveren; gillen; krijsen; schreeuwen brullen; grienen; huilen; janken; krijsen; schreien; snikken; snotteren; wenen
cry out blaffen; brullen; bulderen; daveren; schreeuwen brullen; het uitgillen; uitbrullen; uitgillen; uithuilen; uitkrijsen; uitroepen; uitschreeuwen
rage blaffen; brullen; bulderen; daveren; schreeuwen donderen; fulmineren; ketteren; razen; te keer gaan; tekeergaan; tieren; uit de slof schieten; uitvaren; vuilbekken; woeden
rant blaffen; brullen; bulderen; daveren; schreeuwen fulmineren; luidkeels iets verkondigen; razen; schetteren; te keer gaan; tekeergaan; tetteren; tieren; vuilbekken
roar blaffen; brullen; bulderen; daveren; schreeuwen blèren; brullen; het uitgillen; joelen; uitjouwen; uitroepen; uitschreeuwen
scream blaffen; brullen; bulderen; daveren; gillen; krijsen; schreeuwen brullen; fulmineren; het uitgillen; razen; te keer gaan; tekeergaan; tieren; uitgillen; uitkrijsen; uitroepen; uitschreeuwen
screech gillen; krijsen; schreeuwen afkrabben; krassen; schrapen; schrappen; uitgillen; uitkrijsen; zich krabben
shout blaffen; brullen; bulderen; daveren; schreeuwen aanroepen; brullen; het uitgillen; huilen; janken; jubelen; juichen; krijsen; praaien; uitroepen; uitschreeuwen
shriek blaffen; brullen; bulderen; daveren; gillen; krijsen; schreeuwen brullen; het uitgillen; huilen; janken; krijsen; uitbrullen; uitgillen; uitkrijsen; uitroepen; uitschreeuwen
squawk gillen; krijsen; schreeuwen
yell blaffen; brullen; bulderen; daveren; gillen; krijsen; schreeuwen brullen; fulmineren; gillen; het uitgillen; janken; razen; te keer gaan; tekeergaan; tieren; uitgillen; uitkrijsen; uitroepen; uitschreeuwen; uitvaren tegen; vuilbekken

Verwandte Wörter für "schreeuwen":


Antonyme für "schreeuwen":


Verwandte Definitionen für "schreeuwen":

 1. het hard roepen1
  • schreeuw niet zo, ik versta je wel!1

Wiktionary Übersetzungen für schreeuwen:

schreeuwen
verb
 1. to yell, shout
 2. transitive: to shout, to scream (words)
 3. intransitive: to shout, scream, yell
 4. to cry or shout
 5. to make the sound of a scream
 6. to utter a sudden and loud outcry
 7. to cry or wail loudly
 8. shout (verb)

Cross Translation:
FromToVia
schreeuwen cry; scream; shout; cry out; call; call out; bellow; bleat; neigh; bray; roar; growl; whinny; moo; squeal; vociferate crierjeter un ou plusieurs cris.
schreeuwen bleat; neigh; bray; growl; whinny; moo; squeal hurler — Traductions à trier suivant le sens