Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. schreeuwerig:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für schreeuwerig (Niederländisch) ins Englisch

schreeuwerig:

schreeuwerig Adjektiv

 1. schreeuwerig (opzichtig; protserig)
  blatant; showy; obvious
 2. schreeuwerig (krijserig)
 3. schreeuwerig (opschepperig; protsend; protserig)
  boastful; lah-di-dah; flaunting; overweening; haughty; loud

Übersetzung Matrix für schreeuwerig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
screaming gegil; gekrijs; geschreeuw
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blatant opzichtig; protserig; schreeuwerig gewoonweg; hard; klinkklaar; lawaaierig; luid; luid klinkend; luidruchtig; puur; regelrecht; ronduit; rumoerig
boastful opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig brallerig; grootsprakerig; opschepperig; pocherig; snoevend
haughty opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig aanmatigend; arrogant; fier; flink; geringschattend; glorieus; groots; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; ijdel; ingebeeld; kleinerend; laatdunkend; minachtend; neerbuigend; prat; trots; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
loud-voiced krijserig; schreeuwerig
obvious opzichtig; protserig; schreeuwerig begrijpelijk; duidelijk; eruitspringend; flagrant; frappant; helder; herkenbaar; in het oog lopend; in het oog springend; onmiskenbaar; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; overduidelijk; saillant; treffend; uitsteken; zo klaar als een klontje; zonneklaar
overweening opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig
screaming krijserig; schreeuwerig joelend; schreeuwend
showy opzichtig; protserig; schreeuwerig hard; luid; luid klinkend; spectaculair
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
flaunting opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig pralend
lah-di-dah opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig
loud opschepperig; protsend; protserig; schreeuwerig hard; joelend; keihard; lawaaierig; luid; luid klinkend; luidkeels; luidruchtig; oorverdovend; rumoerig; schreeuwend; uit volle borst
shriekish krijserig; schreeuwerig

Verwandte Wörter für "schreeuwerig":

 • schreeuweriger, schreeuwerigere, schreeuwerigst, schreeuwerigste, schreeuwerige

Wiktionary Übersetzungen für schreeuwerig:

schreeuwerig
adverb
 1. in a vociferous manner