Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. smeekgebed:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für smeekgebed (Niederländisch) ins Englisch

smeekgebed:

smeekgebed [het ~] Nomen

  1. het smeekgebed (smeekbede; verzoek; bede)
    the request; the appeal; the plea; the supplication; the entreaty; the prayer

Übersetzung Matrix für smeekgebed:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
appeal bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aanvraag; appèl; attractiviteit; bekoorlijkheid; bekoring; betovering; bezwaarschrift; fascinatie; petitie; rechtsmiddel; rekest; rekwest; verzoekschrift
entreaty bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek
plea bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek pleidooi
prayer bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek bidden; gebed
request bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek aanvraag; bede; bod; eis; interpellatie; motie; opvragen; opvraging; propositie; verzoek; voorstel; voorstel doen; vordering; vraag
supplication bede; smeekbede; smeekgebed; verzoek
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
appeal aantekenen; aanvragen; aanzoeken; appelleren; appèl aantekenen; beroepen; bidden; smeken; uitnodigen; verzet aantekenen; verzoeken; vragen
request aanvragen; aanzoeken; bidden; rekwestreren; smeken; uitnodigen; verzoeken; vragen

Verwandte Wörter für "smeekgebed":

  • smeekgebeden

Wiktionary Übersetzungen für smeekgebed:

smeekgebed
noun
  1. petition, solicitation, prayer