Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. staande:


Niederländisch

Detailübersetzungen für staande (Niederländisch) ins Englisch

staande:

staande

  1. staande

Übersetzung Matrix für staande:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
while poos; tijdje
ConjunctionVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
while overwegende; terwijl
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
while staande
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
during staande
whilst staande
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
during binnen; binnen een tijdsspanne; gedurende; gedurende geruime tijd; in het verloop van; ondertussen; terwijl; tijdens
while inmiddels; intussen; ondertussen; terwijl; terzelfder tijd; tussentijds; zolang; zolang als
whilst inmiddels; intussen; ondertussen; tussentijds

Verwandte Übersetzungen für staande